Made by Beautiful People โซนจำหน่ายสินค้าส่งเสริมความเท่าเทียม

“Made by Beautiful People” พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิเศษ โดยมูลนิธิต่าง ๆ ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4–5 ไอคอนสยาม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจ Concept Shop กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่สยามพิวรรธน์ได้เปิดโซน “Made by Beautiful People” ภายใต้โครงการ “Citizen of Love” ให้เป็นเวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจของผู้มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ เด็กพิเศษ หรือผู้ด้อยโอกาส

โดยร่วมมือกับ 8 องค์กร ได้แก่ โครงการกำลังใจฯ, ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ, มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, โครงการอรุโณทัยเพื่อคนพิเศษ, มูลนิธิออทิสติกไทย, มูลนิธิ ณ กิตติคุณ และมูลนิธิสิกขาเอเชีย เปิดโอกาสให้จัดจำหน่ายสินค้าและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงเตรียมต่อยอดโครงการโดยขยายความร่วมมือกับมูลนิธิเพิ่มมากขึ้น

Advertisement

 

สำหรับโครงการ Made by Beautiful People ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลาย อาทิ สินค้าจากฝีมือผู้ต้องขังหญิงจากโครงการกำลังใจ หนึ่งในโครงการพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ที่ประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย ได้แก่

กลุ่มผู้ต้องขังหญิง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดหรือผู้ที่เป็นจำเลย เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยสินค้าต่าง ๆ ล้วนเป็นฝีมือของผู้ต้องขังหญิงทั้งสิ้น

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อมอบโอกาส และขวัญกำลังใจ ฝึกสอนวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง มุ้งเน้น และพัฒนา เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม สามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังและสร้างทักษะการประกอบอาชีพอิสระหลังพ้นโทษ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานการทอผ้าโดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้แบรนด์ THITIPAWAN ของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ HOPE FOR HANDICAPPED,

Advertisement

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  แบรนด์ MIND, กระเป๋าผ้าเพื่อสังคมที่มีเพียงใบเดียวในโลกทำมาจากผ้าผืนทอมือจากเด็กพิเศษ โครงการอรุโณทัยเพื่อบุคคลพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ HEARTIST, สินค้าจากกลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย แบรนด์ฝีมือ ซึ่งมีรางวัล Good Design Award 2017 มาการันตีให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถ และยังเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

โดยในปีนี้ยังมีสินค้าจากแบรนด์ SANKONG EMBROIDERY ที่เพิ่มเติมเข้ามาจำหน่าย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าปักด้วยมือของผู้สูงอายุจากกลุ่มปักผ้าด้วยมือบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยคุณนิธี สุธรรมรักษ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ผู้อบรมฝึกสอนงานฝีมือทั้งกลุ่มของชาวเขาและผู้สูงอายุ และฝึกอาชีพปักผ้าด้นมือให้ผู้ต้องขังชาย สร้างโอกาสและทักษะการประกอบอาชีพอิสระหลังพ้นโทษ ได้ร่วมกันใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์และร่วมกันผลิตสินค้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

ด้าน ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า สำหรับใครที่ชอบสินค้าที่มีเอกลักษณ์และดีไซน์ที่สวยงาม และมีคุณค่าต่อจิตใจ ก็อยากเชิญชวนให้มาเลือกอุดหนุนกันได้ที่โซน Made By Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ที่นี่รวบรวมผลงานจากเหล่าคนพิเศษไว้มากกว่า 8 แบรนด์ อาทิ สินค้างานคราฟต์ต่าง ๆ ในโครงการกำลังใจ หนึ่งในโครงการพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ภายใต้แบรนด์ “Inspire”

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมอบโอกาสและขวัญกำลังใจ ฝึกสอนวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง โดยมุ่งเน้นและพัฒนาเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม สามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็ดีไซน์สวยงาม

ขณะที่กุณฑิณี ไกรฤกษ์  กล่าวว่า Made By Beautiful People เป็นโครงการที่สนับสนุนทุกคนในสังคมให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า เพราะนอกจากได้รับของที่ดีในราคาพิเศษแล้ว ยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ด้านมัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย กล่าวว่า โครงการ Made By Beautiful People เป็นโครงการแห่งความยั่งยืน ที่ช่วยสนับสนุนเหล่าคนพิเศษให้ได้มีโอกาสและสร้างรายได้จากการประกอบสัมมาชีพ จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนสินค้า จากมูลนิธิออทิสติกไทย  Art Story by Autistic Thai  องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และบุคคลออทิสติก เป็นธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์ และจินตนาการผ่านภาพวาดลายเส้น ผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลก สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ

ทั้งนี้ สินค้าจากผู้ด้อยโอกาสจะวางจำหน่ายที่ ไอคอนคราฟต์ พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ชั้น 4–5 ไอคอนสยาม และ ODS (Objects of Desire Store) ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่