Home Tags ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Tag: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

17 ตุลาคม กรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

เนื่องด้วยวันที่ 17 ตุลาคม 2562 กองทัพเรือจะทำการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 1 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศ...

‘ทรูมูฟ เอช’ ขยายโครงข่าย ดูแล 24 ชม. 2 ฝั่งเจ้าพระยาขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

รายงานข่าวจากกลุ่มทรูเปิดเผยว่า ทรูมูฟ เอช ได้จัดเตรียมความพร้อมโครงข่าย อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอย่างเต็มที่ให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุห...

กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรในแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่ 3 ตุลาคม เพื่อซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เนื่องด้วยวันที่ 3 ตุลาคม 2562 กองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมเจ้าท่าจ...

ชมความสวยงาม กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 5

วันนี้ (17 กันยายน 2562) เวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมา...

เรือ 52 ลำ กับกำลังพล 2,331 นาย ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

รุ่งนภา พิมมะศรี : เรื่อง ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ชาวไทยจะได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่และสวยงามตระการตาของ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี...

ประกาศกรมเจ้าท่า 17 กันยา งดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

เนื่องด้วยวันที่ 17 กันยายน 2562 กองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมเจ้าท่...

ชมความสวยงามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ 4

วันนี้ (10 กันยายน2562) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ได้จัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธี ครั้งที่ 4 ขบวนเรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำเริ่มตั้...

ประกาศกรมเจ้าท่า 3 กันยา งดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

เนื่องด้วยวันที่ 3 กันยายน 2562 กองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  กรมเจ้าท่าจึงได้แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ดังนี้ 1.การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว) 1.1 เ...

เริ่มการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรือพระที่นั่ง 4 ลำร่วมซ้อมครั้งแรก

วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค...

ขสมก. จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ไป-กลับ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ระหว่างการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้...

ข่าวน่าสนใจ