หน้าแรก หัวข้อข่าว ราคาทอง

ข่าวเกี่ยวกับ: ราคาทอง

ทองเช้านี้! ปรับลง 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 21,450บาท

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับลดจากวานน...

ทองเช้านี้! ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรรณขายออกบาทละ 21,450 บาท

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับขึ้นจากวา...

ทองเช้านี้! ราคาร่วงหนัก ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 21,450 บาท

วันที่ 12 พ.ย. 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำในประเทศ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจา...

ทองราคาคงที่! รูปพรรณขายออกยังยืนที่บาทละ 21,600 บาท

วันที่ 11 พ.ย. 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันมีราคาคงที่ ไม่เปล...

ทองเช้านี้! ราคาร่วงหนัก ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 21,700 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประะกาศครั้งแรกของวันปรับลง จากวานนี้เหล...

ทองในปท.เช้านี้ ปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 21,900 บาท

วันที่ 7 พฤศจิการยน 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับขึ...

ทองเช้านี้! ปรับลง 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 22,050บาท

5 พ.ย. 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับลดลงจากวานนี้บาทละ 50 ...

ทองเช้านี้! ปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 21,900 บาท

31 ตุลาคม 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประะกาศครั้งแรกของวันปรับขึ้น จากวานนี้บาทละ 50...

ทองเช้านี้ปรับลดลง ทองคำแท่งขายออกเหลือบาทละ 21,350 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับลดลงจากวานนี้...

ทองเช้านี้! ราคาร่วงหนัก ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 21,900 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้ (ตามตาราง) โดยราคาทองประะกาศครั้งแรกของวันปรับลง จากว...

ข่าวน่าสนใจ