Home Tags ราคาทอง

Tag: ราคาทอง

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 15 มิ.ย. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 15 มิ.ย. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับปัจจัยหนุน...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 25 พ.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 25 พ.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำได้รับแ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 24 พ.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 24 พ.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ลดช่วงบวกลงหลังขึ...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 22 พ.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 22 พ.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยราว 0.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากในระหว่...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 18 พ.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 18 พ.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงและสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ ถึงแม้...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 30 มี.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 30 มี.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดทรงตัวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและส...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 13 มี.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 13 มี.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 6 มี.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 6 มี.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 2.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแข...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 21 ก.พ. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 21 ก.พ. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 17.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองได้รับแรงกดดัน...

วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ วันที่ 30 ม.ค. 2561

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายงานราคาทองคำ วันที่ 30 ม.ค. 2561 และแนวโน้มการซื้อขายทองคำ สรุป ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 9.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดั...

ข่าวน่าสนใจ