เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก หัวข้อข่าว เสวยราชสมบัติกษัตรา

ข่าว: เสวยราชสมบัติกษัตรา

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอน 10 ผ้าเขียนทอง พระภูษาทรงบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์สยาม...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ "เสวยราชสมบัติกษัตรา" ตอน 10 ผ้าเขียนทอง พระภูษาทรงบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์สยาม วันศุกร์...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 9 “สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 9 “สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 25...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 8 “ขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 8 “ขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 7 “เครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 7 “เครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันศุกร์ที่ 26 เมษาย...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 6 “มณฑปพระกระยาสนาน”

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 6 “มณฑปพระกระยาสนาน” วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 19.30 น. #...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 5 “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 5 “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันจันทร์ที่ ...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 4 “พิธีพราหมณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 4 “พิธีพราหมณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” วันศุกร์ที่ 19 เมษายน ...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 3 “หลักฐานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่พบในดินแดนไทย”...

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 3 “หลักฐานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่พบในดินแดนไทย” วันพุธที่ 1...

สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 1 “คติพระจักรพรรดิราช”

พระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย สารคดีพิเศษ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” ตอนที่ 1 “คติพระจักรพรรดิราช” วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 19.30...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกับคติความเชื่อจักรพรรดิราช “ราชาผู้เหนือราชาทั้งหลาย”

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยเป็นพิธีที่ได้รับอิทธิลจากต่างชาติมาตั้งแต่เริ่มแรก โดยรับรูปแบบพระราชพิธีมาจากอินเดีย และมีการผสมผสานกันของคติค...

ข่าวเด่นวันนี้