หน้าแรก หัวข้อข่าว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ข่าว: ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปถวายสมเด็จพระสังฆราช

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปถวายสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.49 น....

ในหลวงทรงมีพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังควีนอังกฤษ ในการที่เจ้าชายฟิลิปสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่...

ในหลวง ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯพร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประย...
รู้จักพิธีจริญนวัคคหายุสมธัมม์

รู้จัก พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ทำความรู้จัก พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ หลังในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาศกัลยาณี  วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่...

พระราชนิพนธ์ ภาพเก่า คำบอกเล่าของพระสหาย ในสารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย”

หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย : ภาพ เราพอจะทราบกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ทราบรายละเอียดแ...

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานของขวัญ แก่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี

วันที่ 4 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราช...

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว แสตมป์ทองคำชุดแรกแห่งรัชสมัย ในหลวง ร.10

ล้ำค่างดงาม...สามชุดแสตมป์ส่งท้ายปี 63 ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “แสตมป์ทองคำชุดแรกแห่งรัชสมัย ในหลวง ร.10 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริษัท ไปรษณี...

พิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร์ จากรัชกาลที่ 7 ถึง รัชกาล 10

10 ธันวาคม เป็นวันที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ว่า เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...

ในหลวงพระราชทานปริญญา มรภ.เชียงใหม่ พระราชินีทรงรับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระ...

ภาพถ่ายในสายพระเนตร ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ฉายภาพ ‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงแย้มพระสรวล

เปิดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายในสายพระเนตร ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

ข่าวเด่นวันนี้