หน้าแรก หัวข้อข่าว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ข่าว: ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตอินเดีย เข้าเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตอินเดีย เข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง วันที่ 14 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ และทรงทอดพระเนตรห้องเรียนต่าง ๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระพันปีหลวง

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระพันปีหลวง เมื่อเวลา 10.26 น. วันที่ 13 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้...
กทม. ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในหลวง พระราชินี

กทม.ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในหลวง พระราชินี

กรุงเทพมหานครขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในหลวง พระราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2-3 ณ สวนสาธารณะ "เบญจกิต...

ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชสมภพ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 เวลา 17.4...

ในหลวง พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สำหรับฤดูฝน

ในหลวง พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สำหรับฤดูฝน วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2565

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานวโรกาส ให้ พล.อ.ประยุทธ์ สภานายกสภาลูกเสือไทย เฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มธ.-มสธ. เป็นกรณีพิเศษ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มธ.-มสธ.เป็นกรณีพิเศษ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 17.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส...

ข่าวเด่นวันนี้