หน้าแรก หัวข้อข่าว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ข่าว: ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา วันที่ 14 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศพลอากาศตรี

ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศพลอากาศตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบ...
พระบรมราชโองการ

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ ม.จ.เวียงวัฒนา ชยางกูร พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 4

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาท...

ในหลวง ทรงนับถือบุคลากรการแพทย์อุทิศตนสู้โควิด พระราชทานกำลังใจอย่าท้อแท้

ในหลวง ทรงนับถือบุคลากรการแพทย์อุทิศตนสู้โควิด พระราชทานกำลังใจอย่าท้อแท้ ขอบใจแทนปชช. วันที่ 3 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด...

ในหลวง-พระราชินี เสด็จออกพร้อมเจ้าคุณพระฯ โปรดเกล้าฯ องคมนตรีถวายสัตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โปรดเกล้าฯ องคมนตรีถวายสัตย์ ...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปถวายสมเด็จพระสังฆราช

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปถวายสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.49 น....

ในหลวงทรงมีพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังควีนอังกฤษ ในการที่เจ้าชายฟิลิปสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่...

ในหลวง ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯพร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประย...
รู้จักพิธีจริญนวัคคหายุสมธัมม์

รู้จัก พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ทำความรู้จัก พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ หลังในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาศกัลยาณี  วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่...

พระราชนิพนธ์ ภาพเก่า คำบอกเล่าของพระสหาย ในสารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย”

หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย : ภาพ เราพอจะทราบกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ทราบรายละเอียดแ...

ข่าวเด่นวันนี้