Home Tags ในหลวงรัชกาลที่ 10

Tag: ในหลวงรัชกาลที่ 10

9 องคมนตรี-มหาดไทย น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง ร. 10 แก้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 คณะองคมนตรี 9 คน ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ, พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา, นายจรัลธาดา กรรณสูต, พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์, พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ, นายอำพน กิต...

โครงการพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ ชโลมชีวิตอาณาประชาราษฎร์

"น้ำคือชีวิต" ข้อความตอนสั้น ๆ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่นำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบำบัดทุก...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพิธีเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” รพ.จุฬาฯ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 27 กค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “ภู...

น้ำพระทัย “ในหลวง” ด้านการแพทย์-สาธารณสุข เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ...

แบงก์ชาติ เผยเรื่องราวสุดประทับใจ “ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10 แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน”...

เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพจ Facebook "ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand" ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10 แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน พระบาทสมเด็จพระเ...

ร.10 มีพระราชสาส์นแสดงความเสียใจ ปธน.ฝรั่งเศส กรณีกราดยิงประชาชนเมืองสตราบูร์ก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกราดประชาชน ใกล้...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา เนื่องในเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา 15.09 น. วันที่ 23 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหล...

ฎีกาชาวบ้าน สู่พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๑๐

จากเรื่องน้ำ ถึงเรื่องผืนแผ่นดิน และพืชพันธุ์ เพื่อช่วยเหลือปวงพสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรง...

ในหลวง มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ 4 นาย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี...

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังปธน.สหรัฐ-อิหร่าน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่ง สหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุกราดยิงนักเรียนและครู ในโรงเร...

ข่าวน่าสนใจ