หน้าแรก หัวข้อข่าว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ข่าว: ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

พระบรมราชโองการ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ทหาร 3 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง

โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ ทหาร 3 ราย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-หนีราชการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ป...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 17.58  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เ...

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พ...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล 2565 ทรงเจิมพระยาแรกนา

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล 2565 ทรงเจิมพระยาแรกนา วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ...

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพร...
พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ในหลวง โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป

ในหลวงโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตร...

ในหลวง พระราชินี กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชพิธีฉัตรมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรว...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีฉัตรมงคล 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรว...

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระราชพิธีฉัตรมงคล 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุท...
ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายพลกว่า 2,800 นาย

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มธ. ปีการศึกษา 2562-2563

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันที่ 28 เมษายน 2565 เฟซบุ๊กมหาวิทยาลั...

ข่าวเด่นวันนี้