หน้าแรก หัวข้อข่าว Disruption

ข่าว: disruption

ถอดโมเดล “พระเจ้าตาก” Reinvention ก่อนถูก Disruption

คำว่า "reinvention" อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากงานสัมมนา "The Reinvention พลิกเกมธุรกิจ พลิกอนาคต...

รับมือเกมใหม่เปลี่ยนอนาคต

บทบรรณาธิการ กระแสดิสรัปชั่น (disruption) หรือการถูกทำลายล้าง จากการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรง ...

ข่าวเด่นวันนี้