การท่าฯ ชี้แจงเหตุผู้โดยสาร เวียตเจ็ทแอร์ ตกค้างที่ภูเก็ต

การท่าฯ ชี้แจงเหตุผู้โดยสาร “เวียตเจ็ทแอร์” กว่า 300 คน ตกค้างที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเหตุการณ์ผู้โดยสารจำนวนกว่า 300 คน ตกค้าง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เผยแพร่เหตุการณ์ผู้โดยสารจำนวนกว่า 300 คนตกค้าง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอชี้แจงเพื่อทราบ ดังนี้

จากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ309 เส้นทางการบิน ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ ได้ทำการแจ้งหอบังคับการบินภูเก็ต เพื่อขอกลับเข้าหลุมจอดหลังจากที่ได้นำอากาศยาน เข้าทางวิ่ง (09) เมื่อเวลา 00.05 น. เนื่องจากมีปัญหาผู้โดยสารมีจำนวนเกินขีดความสามารถของอากาศยาน สาเหตุจากเที่ยวบินขาเข้า เที่ยวบินที่ VZ2304 ต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ไม่สามารถทำการบินมาลง ณ อากาศยานภูเก็ตได้

ส่งผลให้สายการบินต้องบริหารจัดการนำผู้โดยสารขาออกส่วนหนึ่ง ของเที่ยวบิน VZ2305 ไปยังเที่ยวบินที่ VZ309 ทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถนำอากาศยานทำการบิน ได้ก่อนเวลาปิดทางวิ่ง (ตามประกาศทำการบินห้วงเวลา 23.30-07.30 น.) แจ้งการปิดใช้งานทางวิ่ง เพื่อการบำรุงรักษา ทางวิ่ง-ทางขับ ประจำปีงบประมาณ 2566 และงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (RESA) ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสายการบินดังกล่าวจึงได้ทำการตัดสินใจนำผู้โดยสารบางส่วน ไปยังที่พัก โดยอากาศยานสามารถทำการบินได้อีกครั้งในวันที่ 2 ธ.ค. 65 เวลา 10.34 น.