สนามบินเยอรมนีป่วน ! การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินแฟรงก์เฟิร์ต-มิวนิก 26-27 มี.ค.

การบินไทย

“การบินไทย” ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต และกรุงเทพฯ-มิวนิก ระหว่าง 26-27 มี.ค. 2566 เหตุสหภาพแรงงาน-พนักงานสนามบินเยอรมนี-นัดหยุดงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สหภาพแรงงานขนส่งมวลชนและพนักงานสนามบินเยอรมนีประกาศนัดหยุดงานในวันที่ 27 มีนาคม 2566 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต และกรุงเทพฯ-มิวนิก ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2566 ดังนี้

1.เที่ยวบินที่ TG920 เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 26 มีนาคม 2566

2.เที่ยวบินที่ TG921 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ วันที่ 27 มีนาคม 2566

Advertisement

3.เที่ยวบินที่ TG922 เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 27 มีนาคม 2566

4.เที่ยวบินที่ TG923 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ วันที่ 27 มีนาคม 2566

5.เที่ยวบินที่ TG924 เส้นทางกรุงเทพฯ-มิวนิก วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2566

6.เที่ยวบินที่ TG925 เส้นทางมิวนิก-กรุงเทพฯ วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2566

Advertisement

ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวข้างต้น ให้ติดตามความคืบหน้าของเวลาทำการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)