นกแอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เลื่อนส่งงบฯปี’65 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800 สายการบินนกแอร์

เลื่อนอีกแล้ว นกแอร์แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เลื่อนส่งงบการเงินปี 2565 ไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งข่าวสารผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งกำหนดการนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยล่าช้าออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของบริษัท และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ส่งผลให้บริษัทและทางผู้ตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่ง เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วน บริษัทใคร่ขอเรียนแจ้งเลื่อนส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเลื่อนกำหนดนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 สรุปข้อมูลได้ดังนี้

  • หนังสือที่ BOD012/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 : คาดว่าจะสามารถนําส่งงบการเงินประจําปี 2565 พร้อมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  • หนังสือที่ BOD016/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 : บริษัทใคร่ขอเรียนแจ้งเลื่อนการนําส่งงบการเงินประจําปี 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  • หนังสือที่ BOD024/2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 : บริษัทใคร่ขอเรียนแจ้งเลื่อนการนําส่งงบการเงินประจําปี 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
  • และล่าสุด หนังสือที่ BOD025/2566 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 : บริษัทใคร่ขอเรียนแจ้งเลื่อนการนําส่งงบการเงินประจําปี 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566