วิทยุการบินฯ คาดลอยกระทง 2566 เที่ยวบินกว่าหมื่นไฟลต์ เพิ่มขึ้น 18%

วิทยุการบินฯ

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คาดลอยกระทง 2566 มีเที่ยวบินตลอดช่วงกว่าหมื่นไฟลต์ เฉลี่ยวันละ 2 พันเที่ยว เพิ่มขึ้นจากลอยกระทงปีที่แล้ว 18% สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ท็อปทรีสนามบินสุดคึกคัก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทง ปี 2566 หลายจังหวัดได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งมีการเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืน

โดย บวท.ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ช่วงระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566 จะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 10,668 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,150 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,819 เที่ยวบินต่อวันราว 18%

สำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 6 อันดับ คือ

  • สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบิน 4,277 เที่ยวบิน
  • สนามบินดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบิน 2,831 เที่ยวบิน
  • สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบิน 1,250 เที่ยวบิน
  • สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 783 เที่ยวบิน
  • สนามบินสมุย มีปริมาณเที่ยวบิน 326 เที่ยวบิน
  • สนามบินเชียงราย มีปริมาณเที่ยวบิน 188 เที่ยวบิน

รายงานระบุว่า วิทยุการบินฯ ได้เตรียมบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยคือบริเวณแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน และการกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม

อีกทั้งจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด


อย่างไรก็ดี บวท.ขอความร่วมมือจากประชาชน หากต้องการจัดกิจกรรมขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นล่วงหน้าตามประกาศจังหวัด และประสานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อออกข่าวประกาศนักบินให้ทราบทั่วกัน