ยกระดับท่องเที่ยวข้ามแดน “ไทย-มาเลเซีย” สู่ Two-way Tourism

ยกระดับท่องเที่ยวข้ามแดน “ไทย-มาเลเซีย”

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยกระดับการท่องเที่ยวข้ามแดน “ไทย-มาเลย์เซีย” ต่อยอดความร่วมมือสู่การยกระดับ Two-way Tourism

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับนายเทียง คิง สิง รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดตามผลการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย และหารือในประเด็นการจัดตั้งคณะทำงาน (Task Force)

ยกระดับท่องเที่ยวข้ามแดน “ไทย-มาเลเซีย”

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว 2 ทาง (Two-way Tourism) โดยให้พิจารณาเรื่องการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวให้เดินทางข้ามพรมแดนได้สะดวกขึ้น

ด้านนายเทียง คิง สิง รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวถึงประเด็นการจัดตั้งคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการพบกันของนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศว่า มาเลเซียเสนอให้มีคณะทำงาน 2 ระดับคือ ระดับคณะทำงาน และระดับรัฐมนตรี โดยเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้ทั้ง 2 ประเทศทำงานร่วมกันสะดวกขึ้น

โดยทั้ง 2 ประเทศให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยพาหนะข้ามแดน  ประเทศไทยเห็นถึงอุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการขับรถด้วยตนเอง และการโดยสารโดยรถบัส ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวก ซึ่งมาเลเซียยินดีที่จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมและมหาดไทยของมาเลเซีย เพื่อลดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยว


ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายมั่นใจว่าหากมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวกันอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ชายแดนของไทยและมาเลเซียต่อไป