ปลดล็อกนักท่องเที่ยว STV เปิดรับทุกสัญชาติเข้าไทย กระตุ้นท่องเที่ยว

ภาพจาก แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงมหาดไทยเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติมาพำนักในประเทศไทยผ่านมาตรการ STV การพำนักระยะยาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านเรือยอร์ช รวมถึงลูกเรือ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักในระยะยาวต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทย

“เพราะฉะนั้นการไประบุว่า ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาพำนักในระยะยาวในประเทศไทยจะต้องมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ฯ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้”

น.ส.รัชดากล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย รายงานตัวเลขคนต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยภายหลังจากประกาศมาตราการ STV ไปแล้วในเดือน ต.ค. 63 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพียง 825 คน จาก 29 สัญชาติ และกรณีเดินทางมากับเรือยอร์ช เรือสำราญ มีขั้นตอนการขอเอกสาร ขอวีซ่าต้องใช้เวลานาน ทำให้มีเข้ามาเพียง 6 ลำเท่านั้น ครม.จึงเห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เข้าได้ง่ายขึ้น

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้แก่ 1.นักท่องเที่ยวระยาวที่ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ จากนี้ไปเปิดให้เป็นคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักในระยะยาวโดยไม่กำหนดประเทศ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญเช่นเดียวกัน ไม่จำกัดว่าต้องมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ประเทศใดก็ได้ ตลอดจนขยายระยะเวลาการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมืองอีก 30 วัน นับแต่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้

“อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า แม้จะเปิดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศใดก็ตาม ทุกคนต้องปฎิบัติตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เช่น การกักตัว 14 วัน ต้องมีการชี้แจงสถานที่พำนักในประเทศไทยให้ชัดเจน”