จีนพบหลุมศพสองพันปี แคว้นฉู่ ยุครณรัฐ ฝังร่างแนวตั้งบนเนินเขา

แคว้นฉู่
สถานที่ขุดค้นหลุมศพโบราณยุคจ้านกั๋วหรือยุครณรัฐ บริเวณหมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิง มณฑลหูหนาน / สถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลหูหนาน / Xinhua

จีนพบหลุมศพโบราณ แคว้นฉู่ ยุครณรัฐ หรือสองพันกว่าปีก่อน  ลักษณะฝังร่างแนวตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สำนักข่าว ซินหัว รายงานว่า คณะนักโบราณคดีได้ขุดค้นหลุมศพโบราณ 43 หลุม บริเวณหมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิง มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน

ซึ่งแบ่งเป็นหลุมก่ออิฐ 13 หลุม และหลุมดิน 30 หลุม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ภายในมีเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสัมฤทธิ์ เหล็ก และเครื่องเงินกว่า 270 รายการ

Xinhua

เฉิน ปิน หัวหน้าโครงการอู่หลี่ผิงจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลหูหนาน เผยว่าหมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิงเป็นกลุ่มหลุมศพขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราชปี 220) และราชวงศ์จิ้น (ปี 265-420)

คณะนักโบราณคดีได้ขุดค้นหลุมศพโบราณ 527 หลุม ระหว่างปี 2012-2021 ซึ่งเป็นหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตอนต้น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราชปี 25) จนถึงราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279)

Advertisment
Xinhua

ส่วนหลุมศพที่ขุดค้นใหม่ 43 หลุม มีหกหลุมมาจากยุคจ้านกั๋ว หรือยุครณรัฐ (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ค้นพบหลุมศพของแคว้นฉู่จากยุคดังกล่าวในอำเภอหลานซานของหูหนาน

หลุมศพทั้งหกจากยุคจ้านกั๋วอยู่บนยอดเนินเขาเตี้ยของหมู่บ้านอู่หลี่ผิง มีลักษณะเป็นหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง โดยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสัมฤทธิ์ เหล็ก แป้ง และไม้เคลือบเงาด้วย

Xinhua

เฉินระบุว่าหลุมศพทั้งหกมีขนาดเล็ก วัตถุที่ฝังพร้อมศพมีคุณภาพต่ำ จึงเชื่อว่าเป็นหลุมศพของสามัญชน ทว่ามอบข้อมูลสำคัญต่อการศึกษาการเคลื่อนย้ายลงใต้ของชาวแคว้นฉู่ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างแคว้นฉู่และแคว้นเย่ว์ในยุคจ้านกั๋ว

สำหรับยุครณรัฐ หรือยุคจ้านกั๋ว หรือ Warring States period เป็นยุคที่จีนทำสงครามสู้รบกันระหว่างรัฐต่าง ๆ ใน 7 แคว้น ก่อนที่จิ๋นซีฮ่องเต้รวมทุกแคว้นเป็นแผ่นดินเดียว และเริ่มต้นยุคราชวงศ์ฉิน เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล

Advertisment