“อียู” เพิ่ม 2 ประเทศเข้า “เชงเก้น” ข่าวดีคนชอบยุโรป ขอวีซ่าเดียวเที่ยวได้ 29 ประเทศ

เมืองซิกิโซอะรา (Sighisoara) ประเทศโรมาเนีย

การเดินทางท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในยุโรปค่อนข้างสะดวก เพราะมีระบบวีซ่าเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันเรียกว่า “เชงเก้น” (Schengen) คนจากภายนอกสามารถขอวีซ่าเดียวก็เดินทางไปได้ถึง 27 ประเทศสมาชิก “เขตเชงเก้น” (Schengen Area) ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นประเทศสมาชิกสภาพยุโรป (Europen Union : EU) 

และนั่นเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวยุโรปมักจะเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศในทริปเดียว 

ล่าสุดมีข่าวดีรับปีใหม่ 2024 นี้ก็คือ ในอนาคตอันใกล้ทริปเที่ยวยุโรปผ่านวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้มากถึง 29 ประเทศ เนื่องจากสหภาพยุโรปเพิ่งรับอีก 2 ประเทศเข้าสู่ “เขตเชงเก้น” 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2023 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ประกาศว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรปมีมติเอกฉันท์ให้ประเทศโรมาเนียและประเทศบัลแกเรียเข้าสู่ “เขตเชงเก้น” ซึ่งเริ่มมีผลจากการยกเลิกการควบคุมพรมแดนทางอากาศและทางทะเลภายในระหว่างเชงเก้นกับโรมาเนียและบัลแกเรียในเดือนมีนาคม 2024 แล้วจะหารือถึงการยกเลิกการควบคุมพรมแดนทางบกต่อไปภายในปี 2024 นี้

สหภาพยุโรปมองว่าการเข้าเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของโรมาเนียและบัลแกเรียจะส่งเสริมการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยว จะทำให้ตลาดภายในเขตเชงเก้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และมองว่าการที่เขตเชงเก้นขยายใหญ่ขึ้นจะทำให้ความเป็นสหภาพของสหภาพยุโรปแข็งแกร่งขึ้น ทั้งในแง่ภายในสหภาพยุโรปเองและในเวทีโลก

เออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน (Ursula von der Leyen) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวในเอกสารข่าวที่สหภาพยุโรปเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2023 ว่า “วันนี้ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับบัลแกเรียและโรมาเนีย และเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวโรมาเนียและบัลแกเรีย ในเดือนมีนาคมพวกเขาจะสามารถข้ามพรมแดนทางทะเลและทางอากาศภายใน [เขตเชงเก้น] ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องมีการควบคุมพรมแดน นี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับทั้งสองประเทศ และสำหรับกลุ่มเชงเก้นโดยรวม ขอแสดงความยินดีกับบัลแกเรียและโรมาเนีย ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นได้จากการทำงานหนัก ความมุ่งมั่น และความอุตสาหะของคุณ  ต้องขอบคุณคุณที่ทำให้พื้นที่เชงเก้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหภาพยุโรปทุกคน” 

ทั้งนี้ “เขตเชงเก้น” หรือ “พื้นที่เชงเก้น” นั้นเป็นส่วนสำคัญของกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งตามสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปกำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้นโดยสมบูรณ์เมื่อพร้อม ถือเป็นทั้งสิทธิและภาระผูกพัน 

ณ ปี 2023 พื้นที่เชงเก้นประกอบด้วย 27 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรเกือบ 420 ล้านคน มีสมาชิก 4 ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป คือประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ 

เมื่อรวมโรมาเนียและบัลแกเรียแล้ว จำนวนสมาชิกเชงเก้นจะเป็น 29 ประเทศ พื้นที่เชงเก้นจะขยายเป็น 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากร 450 ล้านคน

สำหรับประเทศโรมาเนียกับประเทศบัลแกเรียนั้นเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ “อียู” อยู่แล้ว แต่สองประเทศนี้ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นตั้งแต่แรก ต่อมาในปี 2011 บัลแกเรียและโรมาเนียแสดงเจตจำนงที่จะเข้าเป็นสมาชิกเชงเก้น และนับแต่นั้นมาบัลแกเรียและโรมาเนียก็ได้ดำเนินการเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2023 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดโครงการนำร่องให้แก่บัลแกเรียและโรมาเนีย เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการจัดการพรมแดนภายนอก เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และรับประกันขั้นตอนการรับผู้ลี้ภัยและการส่งตัวกลับอย่างรวดเร็ว


การเข้าเป็นสมาชิกเชงเก้นของบัลแกเรียกับโรมาเนีย ไม่เพียงเป็นข่าวดีของชาวบัลแกเรีย ชาวโรมาเนีย และชาวสมาชิกเชงเก้นเท่านั้น แต่ยังเป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งชาวไทยที่จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หลายประเทศมากขึ้นภายใต้วีซ่าเดียว