รมว.ต่างประเทศ หารือสถานการณ์เมียนมาใน World Economic Forum

ปานปรีย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมหารือสถานการณ์ในเมียนมา “Diplomacy Dialogue on Myanmar” ในห้วงการประชุม World Economic Forum
ปานปรีย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมหารือสถานการณ์ในเมียนมา “Diplomacy Dialogue on Myanmar” ในห้วงการประชุม World Economic Forum

ปานปรีย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมหารือสถานการณ์ในเมียนมา “Diplomacy Dialogue on Myanmar” ในห้วงการประชุม World Economic Forum 2024 

วันที่ 16 มกราคม 2024 ตามเวลาท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าเวลาไทย 6 ชั่วโมง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการหารือ “Diplomacy Dialogue on Myanmar” ในห้วงของการประชุม World Economic Forum ประจำปี 2024 ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนระดับสูงจากภูมิภาคและหน่วยงานระหว่างประเทศที่ได้รับเชิญ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย 

นายปานปรีย์กล่าวว่า ไทยจะมีบทบาทเชิงรุกและสร้างสรรค์ ทั้งร่วมกับอาเซียนและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาและหุ้นส่วนต่าง ๆ ของอาเซียน เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเมียนมา อีกทั้งยังได้ย้ำถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่ายในเมียนมาจะมีส่วนร่วมในการเจรจาที่มีความหมาย เพื่อให้นำไปสู่ความปรองดองและทางออกทางการเมืองที่สันติ


รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสิ่งแรกที่ไทยจะดำเนินการในทันที คือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามที่เมียนมาต้องการ โดยเฉพาะข้อริเริ่มในการยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา อีกทั้งได้เล่าถึงการที่ไทยและเมียนมาอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดในการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และโปร่งใส รวมถึงเข้าถึงประชาชนเมียนมาที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง