AIS Academy ผนึกภาคการศึกษาแคนาดา ยกระดับการเรียนรู้ไร้พรมแดนเทียบเท่าสากล บนแพลตฟอร์ม LearnDi

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปต์โลกและการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก การเสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการประยุกต์ทักษะเดิมแล้วเพิ่มเติมด้วยดิจิทัล จึงเป็นความท้าทายของทุกสมาชิกในสังคม ที่จำเป็นต้องปรับตัวและก้าวให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ

ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) กลายเป็นโจทย์ใหญ่ ที่ทุกคนต้องรู้ให้ทัน และต้องเร่งเก็บแต้มต่อด้วยการรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มากขึ้น และด้วยการมองเห็นถึงช่องทางการให้โอกาสนี้  AIS Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จึงเดินหน้าต่อยอด “ภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ขึ้นอีกครั้ง

สานต่อ เพิ่มโอกาส การเรียนรู้ไร้พรมแดน

Advertisement

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช เผยถึงที่มาของการต่อยอดภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ครั้งนี้ว่า ด้วยบริบทการเปลี่ยนของโลกที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น หากยังต้องรับมือกับโจทย์ความท้าทายใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มองค์ความรู้ เสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น

จากบริบทนี้ทำให้ AIS มองเห็นถึงโอกาสที่อยากส่งมอบให้คนไทยสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย และต่อยอดพัฒนาตนเองต่อไปได้ จึงเกิดเป็นความมือระหว่าง AIS Academy กับสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และสมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา (Colleges and Institutes Canada หรือ CICan) ขึ้น 

ซึ่งเป็นการนำศักยภาพความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายและดิจิทัลเทคโนโลยีอัจฉริยะของ AIS และด้านการศึกษา ระดับโลกจากประเทศแคนาดา ผนึกร่วมกัน เพื่อส่งต่อให้คนไทยทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนวัยทำงาน ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ LearnDi

“กานติมา” ยังย้ำถึงความมุ่งหวังกับภารกิจนี้อีกด้วยว่า การนำหลักสูตรการศึกษาผนึกเข้าไปในแพลตฟอร์มดิจิทัล ทำให้โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของคนไทยไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในตัวเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเข้าถึงในพื้นที่ ที่การศึกษาเข้าไปไม่ถึงอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงตามแนวชายขอบของประเทศ ซึ่งจะส่งให้คนไทยสามารถรับการองค์ความรู้ ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น ซึ่งตามเป้าหมายการทำงานของ AIS Academy ที่คิดเผื่อ เพื่อคนไทย และสังคมมาโดยตลอด 

สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ที่นำเข้ามาสู่แพลตฟอร์ม LearnDi มีด้วยกันหลากหลายแขนง ซึ่งครอบคลุมทุกบริบท การใช้ชีวิตแต่ละวัน อาทิ แนวทางและการรับรองด้านการบริหารโครงการแบบ Agile, การบัญชีและการเงิน, การเขียนแผน ธุรกิจมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดการความขัดแย้ง, การสร้างความสัมพันธ์ และเสริมแรงให้กับพนักงาน, ความสัมพันธ์ลูกค้า รวมถึงหลักสูตรว่าด้วยความยั่งยืน

Advertisement

“หลักสูตรเหล่านี้ที่กำลังจะถูกบรรจุลงในแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นการนำหลักสูตรการเรียนรู้จากสถาบันชั้นนำของประเทศแคนาดา ไม่ว่าจะเป็น Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), McGill University, Athabasca University, Dalhousie University และ Humber College ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ผู้เรียนยังได้เรียนภาษา ที่เป็นภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ และอีกหนึ่งภาษายอดนิยมอย่างภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย” กานติมากล่าว

ผนึกการศึกษาแคนาดา ยกระดับ LearnDi เทียบเท่าสากล

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช ยังบอกด้วยว่า ภายใต้ภารกิจการต่อยอดครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้ และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ตอกย้ำการทำหน้าที่แกนกลาง ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สังคมไทยให้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มของ AIS 

“เราเชื่อว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็ง และแข็งแกร่งขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริง” กานติมากล่าว

Advertisement

ด้าน ซันจีฟ เชาเดอรีย์ ทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา กล่าวว่า ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก ใบปริญญาจากวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา รับประกันว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งการทำงานระหว่าง AIS Academy และ CICan องค์กรด้านการศึกษาของประเทศแคนาดา ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตได้

การนำมาตรฐานการศึกษาระดับโลกมาไว้บนแพลตฟอร์ม LearnDi จะช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอนของแคนาดา ภายใต้การดูแลของผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของคนไทย ซึ่งหากศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วง 3 ปีมานี้ ชี้ให้เห็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อการเรียนการสอนได้ชัดมากยิ่งขึ้น

“วันนี้หลักสูตรการศึกษาระดับประเทศของแคนาดากำลังจะเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มของ AIS เราเชื่อว่า ผู้สนใจเข้ามาเรียนจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาของสถาบันชั้นนำของแคนาดาไปต่อยอดในวิชาชีพการทำงาน และยังเสริมทักษะใหม่ ๆ เรียนรู้ ต่อยอดและพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้รับใบปริญญาจากสถาบัน และสามารถนับเป็น หน่วยกิตเพื่อนำไปเรียนต่อที่สถาบันนั้น ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซันจีฟกล่าว

ขณะที่ เดนิส แอมโยท ประธาน CICan ภูมิทัศน์การศึกษา ระดับอุดมศึกษาของทางแคนาดา มีทั้งวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเฉพาะทางกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก ทั้งยังเป็นสมาชิก CICan ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับทักษะ และความรู้ที่จำเป็น และทันสมัยเพื่อความสำเร็จในอาชีพ และต่อยอดการใช้ชีวิตได้

ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก CICan มีหลักสูตรเตรียมให้ผู้ต้องการมากกว่า 10,000 โปรแกรม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่คอร์สว่าด้วยการพัฒนาคน ต่อยอดทางธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม ด้านความยั่งยืน รวมถึงคอร์สอื่น ๆ ที่มีการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเข้ากับบริบทในสังคมอยู่เสมอ

“หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ เหมาะสำหรับคนทั่วไป ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนวันทำงาน เพราะรูปแบบการเรียน การสอน เราเปิดให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนช่วงเวลาไหนก็ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ทั้งยังสามารถเลือกรายวิชาที่ตนเองถนัดและมีความสนใจได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งขีดความสามารถที่เขายังไม่มี และตอกย้ำความสามารถที่เขามีอยู่ รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ได้อีกด้วย” เดนิส ปิดท้าย

นับเป็นอีกปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ที่ไม่เพียงเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของคนไทยให้เข้าถึงอย่างเทียมเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดด้านการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อก้าวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกได้ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/