ออมสิน จัด GSB Forum 2023 “ESG : Social Pillar Driven”

ออมสิน จัด GSB Forum 2023

ตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน จัดงานสัมมนา GSB Forum 2023 ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เพื่อถ่ายทอดมุมมองการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชู ‘Social’ 1 ใน 3 แกนหลักของ ESG เน้นสร้างคุณค่าร่วมต่อธุรกิจและสังคม มุ่งสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เพราะเป็นงานใหญ่ ประกาศความสำเร็จการทำธุรกิจที่เน้นแกนหลักด้านสังคม เป็นกลไกขับเคลื่อนจุดยืนยุทธศาสตร์มาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี นอกจากคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสินแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายองค์กรชั้นนำมาร่วมฟังเพื่อนำไปเป็นแนวทางการทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละหน่วยงาน

กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานผ่าน VTR พร้อมชื่นชมยินดีที่ธนาคารออมสินร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากความยั่งยืนเป็นโจทย์ที่ท้าทายของทั่วโลก และเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลไทยพยายามผลักดันให้เกิดผลในทุกมิติ โดยภาครัฐได้สร้างกลไกสนับสนุนทั้งในด้านกฎระเบียบ นโยบาย มาตรการการเงิน-การคลัง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างอีโคซิสเต็มการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจ จะส่งผลถึงรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต

AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังคลาเทศ

จากนั้นเป็นแขกรับเชิญท่านแรก Prof. Dr. AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังคลาเทศ ปาฐกถาโดยนำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ของ “ธนาคารหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารเพื่อสังคมและผู้ยากไร้ที่โด่งดังไปทั่วโลก สามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวนกว่า 10 ล้านคนให้หลุดพ้นจากวงจรความยากจน

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญกับ CEO Talk วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยก็คือความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น นอกเหนือไปจากการออก Green Loan และการทำ Net Zero ที่นำไปสู่ Sustainability แล้ว ธนาคารออมสินยังส่งเสริมการทำงานเพื่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ความยากจน สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม

ด้วยการนำกำไรจากธุรกิจปกติมา Subsidize ธุรกิจเล็กช่วยคน ช่วยสังคม เกิดเป็น Dual Mission ซึ่งประสบความสำเร็จมากในการช่วยคนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ช่วยคนเข้าถึงดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ช่วยคนไม่ให้เสียประวัติทางการเงิน และช่วยคนให้มีอาชีพ มีรายได้

“เรายึดคำขวัญ “Business cannot prosper in societies that fail.” ของ โคฟี แอนนันอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยธนาคารออมสินปักธงขององค์การสหประชาชาติเพียง 2 ตัว ได้แก่ ‘No Poverty’ และ ‘Reduce Inequality แก้ปัญหาความยากจนและบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงิน เป็นสิ่งที่ทำมาตลอด มั่นใจและภูมิใจว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก”

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังได้เชิญชวนให้หลายองค์กรเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเรื่องการช่วยสังคมในโครงการ CSR มาเป็นแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม ‘CSV’ (Creating Shared Value)

“อยากให้ช่วยกันบรรเทาปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในมิติต่างๆ แม้จะเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก และต้องใช้เวลานาน แต่สามารถบรรเทาได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารออมสินพยายามดำเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี”

ในงาน GSB Forum 2023 มีผู้นำองค์กรขึ้นเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจที่นอกจากจะเกิดผลทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเปิดมุมมองการพัฒนาของโลกปัจจุบันที่มีพลังขับเคลื่อนจากผู้คนและสังคมไปสู่ความยั่งยืน ได้แก่ Mr.Renaud Meyer Representative ผู้แทน UNDP ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ซึ่งมีความร่วมมือ CSV ด้วยการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมในพื้นที่จังหวัดน่าน และ ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในหัวข้อ ‘Social Pillar Does Matter in Sustainability’


ต่อด้วยการนำเสนอเรื่องราวแนวคิด CSV ของ ปิยะชาติ อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Brand and Companies กับ Highlight Keynote ของ Ms. Fiona Stewart ผู้แทนธนาคารโลก ก่อนปิดท้ายด้วยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของแนวคิด CSV อย่างเป็นรูปธรรม