กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงานกาชาด 2565 สวนลุมพินี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงานกาชาด 2565 ณ สวนลุมพินี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมชมร้านค้า ต่าง ๆ อาทิ ร้านองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย, ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ร้านมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการทหารพันธุ์ดี, ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย และทอดพระเนตรการประมูลผักดองวังสระปทุมพระราชทาน

นอกจากนี้ ยังเสด็จฯ ทอดพระเนตร โซนร้านโครงการส่วนพระองค์ โซนหน่วยงานด้านความมั่นคง โซนส่วนราชการ และโซนสถาบันการศึกษา และทรงรับของที่ระลึกจากผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย