อัพเดต 3 เกณฑ์ใหม่ แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เช็กที่นี่ใครได้-ไม่ได้บ้าง

อัพเดต 3 เกฑณ์ใหม่ แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

อัพเดต 3 เกณฑ์ใหม่ เปลี่ยนแปลงโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีใครได้สิทธิ เสียสิทธิ รัศมีการใช้เงิน และระยะเวลาในการขึ้นเงินสด

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต เพื่อเสนอต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พิจารณาตัดสินชี้ขาดต่อไป

3 เกณฑ์ใหม่ ใครได้-ใครไม่ได้เงิน 10,000 บาท

  • ให้สิทธิเฉพาะผู้ยากไร้ ประมาณ 15-16 ล้านคน จากฐานข้อมูลผู้ใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้งบประมาณ 4.3 แสนล้านบาท
  • ไม่ให้สิทธิ ผู้มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาท และ/หรือ ผู้มีบัญชีเงินฝากเกิน 100,000 บาท เหลือผู้ได้สิทธิ ประมาณ 43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.9 แสนล้านบาท
  • ไม่ให้สิทธิ ผู้มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาท และ/หรือ ผู้มีบัญชีเงินฝากเกิน 500,000 บาท จะเหลือผู้รับสิทธิ 49 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.5 แสนล้านบาท

เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่รัศมีที่ใช้เงิน-ที่มาของเงิน-เวลาใช้จ่าย

  • จากใช้ได้ในรัศมี 4 กิโลเมตร ตามทะเบียนบ้าน เปลี่ยนเป็น ใช้ได้ภายในอำเภอ
  • ให้ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดทำระบแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นใหม่ ไม่ใช่แอป “เป๋าตัง” จากเดิมจะยืมธนาคารออมสิน เปลี่ยนเป็นใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก โดยใช้งบประมาณผูกพันข้ามปี 4 ปี
  • จากเดิมผู้ได้รับสิทธิ ใช้จ่ายได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนเป็นเดือนเมษายน 2567 และใช้จ่ายให้จบภายใน 6 เดือน

เงื่อนไขการขึ้นเงินสด ใครขึ้นเงินได้บ้าง

  • จากเดิมขึ้นเงินสดหลังจากโครงการจบ 6 เดือน อาจทยอยขึ้นเงินสดต่อจากนั้นได้
  • ผู้ที่จะขึ้นเงินสดได้ต้องเป็น ผู้ขึ้นทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดา
  • เงินในบัญชี สามารถนำไปใช้จ่ายต่อได้
  • เลื่อนเวลาการเปิดลงทะเบียนร้านค้าจากเดือน พ.ย. 66 ออกไปก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง