ทักษิณ ชินวัตร ได้กลับบ้าน เปิดเงื่อนไขหลังพักโทษ

นายทักษิณ ชินวัตร

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการปล่อยตัว โดยจะได้พักโทษหลังเที่ยงคืนของวันที่ครบกำหนดการถูกจำคุก 180 วัน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย คาดว่าในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการปล่อยตัว ตามกำหนดการพักโทษ หลังรับโทษแล้ว 180 วัน

พ.ต.อ.หญิงศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยถึงขั้นตอนการปล่อยตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังบนชั้น 14 ของ รพ.ตำรวจ ว่าตามปกติการปล่อยตัวผู้คุมขังที่ถูกส่งมารักษาจะขึ้นอยู่กับทางกรมราชทัณฑ์ หากกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าจะขอรับตัวออก ทาง รพ.มีหน้าที่ออกใบรับรองแพทย์ให้ พร้อมแนบความเห็นแพทย์ถึงอาการของผู้ป่วยว่าควรรักษาตัวต่อหรือไม่ ถือว่าหมดหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจแล้ว

โดยขั้นตอนการรับตัวกลับระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไปที่มารักษาตัว จะแตกต่างกันเพียงบุคคลที่มารับตัวเท่านั้น ซึ่งกรณีนายทักษิณ ญาติไม่สามารถมารับตัวได้ แม้มีคำสั่งพักโทษแล้วก็ตาม ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มารับไปเท่านั้น ส่วนรับออกไปแล้วจะส่งมอบให้ญาติหรือมีขั้นตอนต่อไปอย่างไร เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์

อย่างใรก็ตาม นายทักษิณ ชินวัตร เข้าสู่กระบวนการพักโทษ จะสู่ระบบการคุมประพฤติอย่างเป็นทางการ ซึ่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะแจ้งเงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติ เนื่องจากนายทักษิณยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ

หลังการพักโทษ ในช่วงระหว่างการคุมประพฤติจะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหา

โดยที่ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข 8 ข้อ ที่กำหนดไว้ หากประพฤติผิดเงื่อนไขจะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิม และจะถูกลงโทษทางวินัยด้วย

เงื่อนไข 8 ข้อ หลังการพักโทษ

1. จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ
2. ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา ยาเสพติด และกระทำผิดอาญาขึ้นอีก
4. ประกอบอาชีพโดยสุจริต
5. ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา
6. ห้ามพกพาอาวุธ
7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
8. ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำ เจ้าพนักงานปกครอง หรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือน