คลังแจง จดหมายทวงเงินเยียวยา 5 พัน ไม่มั่ว

ตามที่ “มติชนออนไลน์” รายงานว่า กรณีสามีภรรยาชาวขอนแก่นได้รับจดหมายทวงเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งจดหมายดังกล่าวมีใจความว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือมาตรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการนั้น เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้นายประวิทย์ แนนเกี้ยง ดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ทั้งหมดให้กระทรวงการคลังภายใน 7 วัน และลงท้ายว่า จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการคืนเงินชดเชยตามมาตรการด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า คลังยังไม่ได้ทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้น แต่เบื้องต้น การโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท 3 เดือน ยังไม่สิ้นสุด ยังเหลืออีกกว่า 1 แสนรายที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งกรณีนี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนรอโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้ แต่ถ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการลงทะเบียน ไม่ได้เงินเยียวยาจริง ก็ไม่ต้องทำอะไร

นายลวรณกล่าวว่า กระบวนการเรียกเงินคืนเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคลังและผู้ลงทะเบียนที่รับทราบตั้งแต่ลงทะเบียนว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และมีการแจ้งยื่นขอสละสิทธิรับเงินเยียวยา ซึ่งตามกระบวนการกฎหมาย สศค.ต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ที่กดสละสิทธิขอรับเงินเยียวยาทุกราย โดยในช่วงต้นเดือน ส.ค. จะมีการส่งหนังสือไปที่อยู่ ตามที่ลงทะเบียน สำหรับผู้ที่แจ้งสละสิทธิอีกรอบ เพื่อกำชับว่าให้มาคืนเงินชดเชยตามข้อตกลง

นายลวรณกล่าวว่า กรณีที่ได้รับหนังสือทวงเงิน แต่ยืนยันว่าไม่ได้ยื่นสละสิทธิ หรือไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิจะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งมีหลายขั้นตอน และจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่าน One Time Password หรือ OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 มิ.ย.2563 มีผู้สละสิทธิ 10,121 ราย มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ดังกล่าว คืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งหลังจากมีหนังสือออกไปแล้ว ณ วันที่ 7 ก.ค. 2563 มีผู้คืนเงินเพิ่มเติม 84 ราย โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่าน Mobile Banking Internet Banking หรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ