การ์ตูนขุนพล : สมอง “?”

การ์ตูนขุนพล : “?” / ส่วนใช้แก้ปัญหา เสียง ส.ส.สนับสนุน ลด / ส่วนใช้แก้ปัญหา ค่าไฟฟ้า ขึ้น