กระทรวงแรงงาน ผุดโปรแกรมเทคโนโลยีชั้นสูง พัฒนาคนรับ EEC

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลศูนย์บริหารแรงงาน EEC ระบุว่าในพื้นที่มีความต้องแรงงานทั่วไปและเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวน 28,525 คน สามารถป้อนแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว 23,875 คน และสามารถดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงได้จำนวน 7,085 คน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC ดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงาน ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วจำนวน 572,592 คน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย 3A ของกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

การพัฒนาทักษะให้กับแรงงานทั่วไป และแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด กพร.จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งจังหวัดในพื้นที่ EEC และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศที่มีความพร้อม เร่งดำเนินการฝึกอบรม ประกอบกับจังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนสูง

โดยกว่าร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมไทยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ จึงมีโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น คอนโดมิเนียม, โรงแรม และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งค่าจ้างที่มีอัตราสูง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 28,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยองอยู่ที่ 30,000 บาท และฉะเชิงเทราอยู่ที่ 27,000 บาท ทำให้ผู้ใช้แรงงานต้องการที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว และผู้ประกอบการเองมีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาทักษะให้กับแรงานให้มีทักษะสูงเป็น Super Worker โดยในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2562 ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 30 หลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะฝีมือให้กับแรงงานในระบบและแรงงานทั่วไป อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ประกาศรับสมัครฝึกอบรม ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 3 อบรมระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม อบรมระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกลึง) ระดับ 2 อบรมระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 สำหรับจังหวัดในภาคอีสาน เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรม สาขาเทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ อบรมระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดสาขาต่างที่ประกาศรับสมัครได้ที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 02-2454035

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ