ตั้ง ‘มะเดี่ยว-นงลักษณ์-แก๊ปเปอร์’ เป็นอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ละครซีรีส์

มะเดี่ยว-นงลักษณ์-แก๊ปเปอร์

แพทองธารเซ็นตั้งมะเดี่ยว ผู้กำกับรักแห่งสยาม-แก๊ปเปอร์ ผู้กำกับละครซีรีส์วาย-นงลักษณ์ อาร์เอส เป็นอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านละครและซีรีส์

วันที่ 10 มกราคม 2567 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์เพิ่มเติม

โดยระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม ความในข้อ 2 (6) ของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ปรับปรุง องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะอนุกรรมการชุดใหม่ที่ปรากฏ ล้วนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งอยู่ในวงการละครและซีรีส์ ประกอบด้วย

“นายชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล” หรือมะเดี่ยว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น “รักแห่งสยาม”

“นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์” รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมต์ จำกัด


“นายวรฤทธิ์ นิลกลม” หรือแก๊ปเปอร์ ผู้จัด-ผู้กำกับละครซีรีส์วาย (ผู้แทนสมาคมสนับสนุนวายไทย)