ส่งออกข้าวไทย 7 เดือนแรกของปี’65 เพิ่มขึ้น 53.6%

ส่งออกข้าวไทย
File Photo : NICOLAS ASFOURI / AFP

ส่งออกข้าวไทยเผย 7 เดือนแรกของปี ’65 มีปริมาณ 4,085,198 ตัน เพิ่มขึ้น 53.6% ขณะที่แนวโน้มราคาข้าวอ่อนตัว

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณ 578,177 ตัน มูลค่า 10,173.2 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 24.3% และ 22.5% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565 ที่มีปริมาณ 764,131 ตัน มูลค่า 13,129.5 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือต้องล่าช้ากว่ากำหนด

จึงทำให้การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนกรกฎาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 313,023 ตัน ลดลง 22.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก ฟิลิปปินส์ โมซัมบิก ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาเลเซีย เป็นต้น

เจริญ เหล่าธรรมทัศน์
เจริญ เหล่าธรรมทัศน์

ขณะที่ข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 115,658 ตัน ลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแอฟริกาและตะวันออกกลาง เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน ตูนิเซีย เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 67,110 ตัน ลดลง 35.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดประจำ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นต้น

จากการที่ในช่วงนี้ยังคงมีอุปสรรคจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เพราะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การส่งมอบข้าวประสบปัญหาล่าช้ากว่ากำหนด สมาคมจึงคาดว่าในเดือนสิงหาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 600,000-650,000 ตัน ในขณะที่ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อนพอสมควร

โดยเฉพาะตลาดสำคัญในตะวันออกกลาง เช่น อิรัก ตลาดเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ตลาดแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน โมซัมบิก แองโกลา ตลาดอเมริกา เช่น สหรัฐ แคนาดา เป็นต้น ทางด้านภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้มีแนวโน้มปรับลดลงตามทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 428 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 393-397, 338-342 และ 378-382 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ ส่วนราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่ 442 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 378-382 และ 398-402 เหรียญสหรัฐต่อตัน

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม 2565) มีปริมาณ 4,085,198 ตัน มูลค่า 71,105.4 ล้านบาท (2,127.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 53.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 41.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 2,659,012 ตัน มูลค่า 50,108.3 ล้านบาท (1,646.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับ