กรมการค้าภายใน เชิญ ผู้ผลิตภัณฑ์นม ฟังคำชี้แจงหลัง ปมเอกสารขอปรับราคา

อธิบดีกรมการค้าภายใน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรับราคาขึ้นครบทุกยี่ห้อ ซื่อสัตย์-นิสชิน ขยับตาม ซองละ 7 บาท กรมการค้าภายใน เชิญ ผู้ผลิตภัณฑ์นม ฟังคำชี้แจงหลัง ปมเอกสารขอปรับราคา

วันที่ 25 กันยายน 2565 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ให้ความเห็นชอบปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม กิโลกรัม (กก.) ละ 1.50 บาท จากเดิม 19 บาท เป็น 20.50 บาทต่อ กก. เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามกรอบเวลาการปรับขึ้นของราคาน้ำนมดิบ

คน.ได้เชิญผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นม กว่า 10 ราย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เข้ามารับฟังคำชี้แจงภายหลังจาก ครม.เห็นชอบให้ขึ้นน้ำนมดิบ หากกรณีที่ผู้ประกอบการจะขอขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม จะต้องมีการชี้แจงต้นทุนในการใช้ปริมาณน้ำนมดิบเท่าไรในการผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา เพราะผลิตภัณฑ์นมแต่ละชนิดมีการใช้น้ำนมดิบไม่เท่ากัน

อย่างไรก็ดี ภายหลังการชี้แจงกรณีหากจะขอขึ้นราคาจะต้องเตรียมข้อมูล เอกสารการใช้น้ำนมดิบในการประกอบการพิจารณาอะไรบ้าง ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามาขอขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม ส่วนสินค้าอื่นกรมฯยังไม่มีการพิจารณาให้ขึ้นราคา แม้จะมีเข้ามาขอขึ้นราคาก็ตาม

ซื่อสัตย์และนิสชิน ขึ้นราคา 7 บาท

สำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กกร.ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก 2 ยี่ห้อ คือ ซื่อสัตย์และนิสชิน ขึ้นราคาขายปลีกซองมาตรฐานอีก 1 บาทต่อซอง จาก 6 บาทต่อซอง เป็น 7 บาทต่อซอง เท่ากับมาม่า ไวไว ยำยำที่ได้มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้ เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขในการขึ้นราคา คน.ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งต้นทุนการผลิตให้ทุกเดือน หากต้นทุนลดลง ผู้ผลิตต้องปรับราคาขายลงด้วย พร้อมกันนี้ จากการติดตามผู้ผลิตมีจัดโปรโมชั่นลดราคาชุดแพค 10 ซอง ราคาเฉลี่ยแล้วไม่ถึง 7 บาทต่อซอง

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นครบแล้ว

มาม่า ชนิดซองมาตรฐาน ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง

ไวไว รสดั้งเดิม ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง

ยำยำ ชนิดซอง ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง

Advertisement

ซื่อสัตย์ ชนิดซอง ขึ้นราคาขายปลีก ซองละ 1 บาท จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง

นิสชิน ขึ้นราคาขายปลีกซองละ 1 บาท/ซอง จาก 6 บาท/ซอง เป็น 7 บาท/ซอง

อธิบดีกรมการค้าภายใน