ผู้ปลูกมันสำปะหลังเฮ หลังจีนผ่อนคลายโควิด ราคาดีดตัวสูงขึ้น

มันสำปะหลัง

กรมการค้าต่างประเทศ เผยราคาแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่เฉลี่ย 7,250 หยวนต่อตัน ผลจีนผ่อนคลายโควิด ทำให้ความต้องการเพิ่ม กรมจะควบคุมมาตรฐาน เพื่อให้ตลาดต่างประเทศมั่นใจได้ว่าไทยพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคุณภาพสูงต่อไป

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในตลาดจีน มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 6,700 หยวน/ตัน เป็นเฉลี่ยอยู่ที่ 7,250 หยวน/ตันในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าจีนมีความต้องการแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว หลังการผ่อนคลายมาตรการ Zero COVID ของจีนตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้เป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ กรมจึงขอให้ผู้ประกอบการเร่งรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อว่าไทยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

รณรงค์ พูลพิพัฒน์
รณรงค์ พูลพิพัฒน์

จากข้อมูลของคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของภาคเอกชน 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังอาจมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตบางส่วนเสียหายจากภัยธรรมชาติและโรคศัตรูพืช รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนได้หันไปปลูกข้าวโพดทดแทนมันสำปะหลังที่เสียหายจากน้ำท่วม

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดจีนและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยอย่างต่อเนื่อง กรมต้องการให้เกษตรกรขุดมันสำปะหลังที่มีอายุ 8-12 เดือน เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้มีน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่สูงเพื่อนำมาจำหน่ายในราคาที่ดี ตลอดจนท่อนพันธุ์ที่ได้จะมีคุณภาพดีสำหรับปีการผลิตถัดไป รวมถึงในส่วนของประเทศผู้ซื้อก็จะได้รับประโยชน์ โดยสามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคุณภาพดีในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (มกราคม-เมษายน 2566)

Advertisment

นอกจากนี้ กรมจะเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยมีความชื้นและสิ่งเจือปนต่ำซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ ลดโอกาสที่ประเทศผู้ซื้อจะใช้ประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐานเป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อ ซึ่งท้ายสุดจะช่วยให้ปีการผลิต 2565/66 ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อไป

ในช่วงมกราคม-พฤศจิกายน 2565 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 10.10 ล้านตัน มูลค่า 4,027.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95 และ 14.15 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณรวม 9.273 ล้านตัน มูลค่า 3,528.23 ล้านเหรียญสหรัฐ