อัปเดตข้อจำกัดการเปิดรับ ‘จีน’ ของนานาชาติ ขณะที่ไทยต้อนรับแบบผ่อนคลายสุด

ข้อจำกัดนานาชาติต่อการเดินทางเข้าประเทศของชาวจีน
REUTERS/Tingshu Wang

 

จีนประกาศก่อนปีใหม่ว่าจะเปิดพรมแดนในวันที่ 8 มกราคม 2566 อนุญาตให้ประชาชนเดินทางไปต่างประเทศได้ครั้งแรกนับตั้งแต่โควิด-19 ระบาด และจะเปิดรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น โดยจะยกเลิกการกักตัว และยกเลิกการขอ Health Code แต่จะต้องมีผลการตรวจโควิด-19 (RT-PCR) ที่ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

หลังจากที่จีนประกาศออกมา ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความเคลื่อนไหวเพื่อจำกัดการเดินทางจากประเทศจีน ส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้เดินทางจากจีนต้องแสดงผลตรวจที่ผลเป็นลบก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง ซึ่งหลายประเทศให้เหตุผลความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ระบาดในจีน

ด้านองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประชุมหารือกับทางการจีนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แนะนำให้จีนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในจีนและข้อมูลทางระบาดวิทยาตามความเป็นจริง สม่ำเสมอ และทันท่วงที เพื่อที่จะช่วยในการประเมินความเสี่ยงได้ถูกต้อง และการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝั่งรัฐบาลจีนประณามข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศอื่น ๆ กำหนดใช้กับผู้เดินทางจากจีนว่า ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการจำกัดด้วยเหตุผลทางการเมือง เจาะจงนำข้อจำกัดที่ไม่ได้ใช้กับประเทศอื่นมาใช้เฉพาะกับนักเดินทางชาวจีน และจีนขู่ด้วยว่าจะใช้มาตรการตอบโต้

“บางประเทศไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการจำกัดการเดินทางจากจีน และการปฏิบัติที่มากเกินไปบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” เหมา หนิง (Mao Ning) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

Advertisement

วันที่ 8 มกราคมใกล้เข้ามาทุกที ขอชวนอัปเดตว่า ประเทศไหนมีมาตรการรับจีนอย่างไร ประเทศไหนเข้มงวดมาก ประเทศไหนเข้มงวดน้อย อย่างไรบ้าง

จีนเปิดประเทศ
REUTERS/Tingshu Wang

โมร็อกโก ไม่รับชาวจีนเข้าประเทศ 

โมร็อกโกมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสุด ๆ ว่า ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2023 ห้ามผู้เดินทางจากประเทศจีนทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดเข้าประเทศโมร็อกโก โดยให้เหตุผลว่า เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นการระบาดลูกใหม่และผลที่จะตามมา

สหรัฐอเมริกา ต้องแสดงผลตรวจเป็นลบภายใน 2 วัน 

Advertisement

สหรัฐอเมริกากำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2023 ผู้ที่เดินทางจากประเทศจีน รวมทั้งฮ่องกง และมาเก๊าต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ผลตรวจเป็นลบ โดยตรวจภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โดยจะเป็นการตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK ก็ได้ ส่วนผู้โดยสารที่ติดเชื้อมาเกิน 10 วันแล้ว สามารถใช้เอกสารรับรองการหายป่วยแสดงก่อนออกเดินทางได้

อียูไม่บังคับ แค่เพียง ‘แนะนำ’  

สหภาพยุโรป (อียู) ไม่ได้ออกมาตรการที่เข้มงวด เพียงแต่ออกคำแนะนำให้ผู้ที่เดินทางจากจีนต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบก่อนออกเดินทางสู่อียู และแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินที่เดินทางไป-กลับจีนควรสวมหน้ากากอนามัย และรัฐบาลสหภาพยุโรปแนะนำการสุ่มตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีน

อิตาลีบังคับตรวจทุกคนเมื่อถึงดินแดน  

อิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ประกาศข้อกำหนดการเข้าประเทศใหม่สำหรับบังคับใช้กับผู้เดินทางจากจีน โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของอิตาลีประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2022 ว่า ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศอิตาลีจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อแบบภาคบังคับเมื่อเดินทางถึงอิตาลี ซึ่ง ตามข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2023 อิตาลีเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในยุโรปที่กำหนดให้มีการตรวจที่เข้มงวดแบบนี้ 

ทั้งนี้ จากการตรวจผู้โดยสารเที่ยวบินแรกจากจีนที่เดินทางเข้าอิตาลีหลังประกาศมีผลบังคับใช้ พบว่า ผู้โดยสารมากกว่า 1 ใน 3 ของเที่ยวบินทั้งหมดตรวจพบเชื้อโควิด-19 และในเที่ยวบินอื่น ๆ พบว่า ครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารมีผลตรวจเป็นบวก

ฝรั่งเศสกำหนดให้แสดงผลตรวจก่อนเดินทาง  

รัฐบาลฝรั่งเศสออกมาตรการกำหนดให้นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2023 ผู้เดินทางจากจีนต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ โดยต้องเป็นผลตรวจภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และกำหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนเครืองบิน และต้องเข้ารับการตรวจแบบสุ่มเมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศส

สเปนต้องแสดงผลตรวจปลอดเชื้อหรือฉีดวัคซีนแล้ว 

รัฐบาลสเปนกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นไป ผู้เดินทางจากจีนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง หรือแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง ซึ่งรวมถึงซิโนแวคและซิโนฟาร์มของจีนด้วย 

ทั้งนี้ ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรจีน หรือมากกว่า 250 ล้านคน ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สาม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งสัดส่วนนี้สูงถึง 60% ในประชากรที่อายุ 80 ปีขึ้นไป

REUTERS/Sarah Meyssonnier


ออสเตรเลียให้แสดงผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทาง 

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางจากจีน ฮ่องกง และมาเก๊าไปยังออสเตรเลียต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ผลเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

“นี่เป็นมาตรการชั่วคราวที่สะท้อนถึงการขาดข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานการณ์ในจีน ณ ขณะนี้” มาร์คบัตเลอร์ (Mark Butler) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียกล่าว

แคนาดาต้องแสดงผลตรวจ หรือหลักฐานยืนยันว่าติดโควิดหายแล้วไม่เกิน 90 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ผู้เดินทางทางอากาศจากประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า ทุกคนที่อายุมากกว่าสองขวบจะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ผลเป็นลบภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หรือมีผลตรวจยืนยันว่า เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดในช่วงเวลามากกว่า 10 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน และหน่วยงานสาธารณสุขขอแคนาดายังขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนเครื่องบิน 

ทั้งนี้ แคนาดาจะประเมินมาตรการอีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 วัน

ญี่ปุ่นเข้มงวด ตรวจเมื่อถึงแดน พบเชื้อต้องกักตัว 

ญี่ปุ่นคือประเทศแรก ๆ ที่ออกมาตรการเข้มงวด โดยกำหนดให้นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2022 ผู้ที่เดินทางจากประเทศจีน (ไม่รวมฮ่องกง และมาเก๊า) ต้องตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ตรวจพบเชื้อจะต้องกักตัว 7 วัน

เกาหลีใต้ให้ตรวจหาเชื้อก่อนและหลังเข้าประเทศ 

รัฐบาลเกาหลีใต้ออกข้อกำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมเป็นต้นไป นักท่องเที่ยวจากจีนจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนและหลังเดินทางเข้าประเทศ และรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าจะจำกัดการออกวีซ่าให้ชาวจีนด้วย จนกระทั่งสิ้นเดือน และยังระงับการเพิ่มเที่ยวบินชั่วคราว

อินเดียให้แสดงผลตรวจเป็นลบที่ตรวจภายใน 3 วัน 

อินเดียกำหนดให้ผู้เดินทางที่เดินทางมาจากจีนและฮ่องกง รวมถึงญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย ต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และรัฐบาลอินเดียประกาศก่อนหน้านั้นว่าจะทำการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้เดินทางเข้าประเทศประมาณ 2% ของทั้งหมด

มาเลเซียสแกนผู้มีไข้ไปตรวจโควิด-19 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2022 รัฐบาลมาเลเซียประกาศว่าจะเริ่มคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าจากจีนและที่อื่น ๆ ว่ามีไข้หรือไม่ แล้วจะจัดแยกผู้ที่มีไข้ออกไปตรวจว่ามีเชื้อโควิด-19 หรือไม่ และรัฐบาลจะตรวจของเสียบนเครื่องบินจากจีนด้วยด้วยเพื่อตรวจหาเชื้อ

กาตาร์ขอผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทาง 

กาตาร์กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2023 ผู้เดินทางจากประเทศจีนทุกคนต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

สหราชอาณาจักรให้แสดงผลตรวจเป็นลบเช่นกัน

รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกมาตรการภาคบังคับเบื้องต้นให้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2023 ผู้เดินทางจากจีนเข้าอังกฤษจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็น ‘ลบ’ ก่อนออกเดินทาง 

นอกจากนั้นรัฐบาลอังกฤษกำลังหารือกับเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับนโยบายใหม่ซึ่งจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อกำหนดในเร็ว ๆ นี้

ไทยอยากได้ตังค์ ให้เข้าโดยสะดวก 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับผู้เดินทางจากจีนแบบผ่อนคลายสุด ๆ รัฐบาลไทยอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศจีนเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อ แต่ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยรัฐบาลอธิบายว่าเป็นการยึดหลักความเท่าเทียม ปฏิบัติกับผู้เดินทางจากจีนเช่นเดียวกับประเทศอื่น แต่หากประเทศต้นทางมีเงื่อนไขให้แสดงผลตรวจ RT- PCR เป็นลบก่อนกลับ ผู้เดินทางต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโรคโควิด-19 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหากตรวจพบเชื้อหรือป่วย 

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า จากการประมาณการนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม 2566) มีประมาณ 300,000 แสนคน คิดเป็น 5% ของนักท่องเที่ยวทุกชาติรวมกัน คาดว่าเดือนมกราคมจะเข้ามา 60,000 คน กุมภาพันธ์ 90,000 คน และมีนาคม 150,000 คน โดยจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากปัจจุบันยังมีเที่ยวบินจำกัด มีระยะเวลาในการขอทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า และรัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวนำกลุ่มทัวร์ออกนอกประเทศ ผู้เดินทางจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองและเป็นกลุ่มนักเดินทางระดับบนที่มีกำลังซื้อ