กีรติ ปลัดพาณิชย์ นำทีมกรุยทางส่งออกผลไม้ไทยเข้าจีน

กีรติ ปลัดพาณิชย์ นำทีมสำรวจด่านทางบกโมฮาน และด่านรถไฟโมฮาน กรุยทางผลไม้ไทยเข้าจีน คาดรองรับช่วงผลผลิตออกได้ทัน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ด่านโมฮาน และด่านรถไฟโมฮาน ว่าตนได้ถือโอกาสนี้พบปะหารือกับ Mr.Xu Chun ผู้อํานวยการคณะกรรมการบริหารเขตความร่วมมือบ่อเต็น-โมฮาน ประเทศจีน เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน รองรับฤดูกาลผลิตผลไม้ไทยปี 2566 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ ยังได้ตรวจสอบพื้นที่ลานตรวจสอบจำเพาะของสินค้าผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งในฤดูผลไม้ของไทยผ่านด่านสำคัญของจีนด้วย โดยเบื้องต้นทางจีนก็พร้อมที่จะติดตามดูแลการนำเข้าผลไม้จากไทย ปัจจุบันจีนได้ขยายช่องทางนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะทางบกเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งเชื่อว่าการระบายสินค้าจะรวดเร็ว รวมไปถึงการตรวจสอบโรคพืช

Advertisement

“ส่วนเส้นทางรถไฟหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จีนได้ประกาศการตรวจโรคพืชได้ที่เส้นทางรถไฟ จะทำให้การตรวจสอบคล่องตัวขึ้น จะทำให้การส่งออกผลไม้ไทยไม่ติดปัญหาล่าช้า”

นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าตั้งแต่มีการเปิดใช้งานลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้เมื่อปลายปี 2565 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีการขนส่งผลไม้โดยผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีนทั้งสิ้น 22 ลอต 157 ตู้ ปริมาณรวม 3,675 ตัน

ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน 4 ตู้ ลำไย 90 ตู้ กล้วย 53 ตู้ และผลไม้อื่น ๆ (ส้มโอ มะพร้าว และมะม่วง) 10 ตู้ โดยคาดว่าในช่วงฤดูกาลผลไม้ที่จะถึงนี้จะมีปริมาณผลไม้ไทยผ่านเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับด่านทางบกโมฮาน เป็นด่านรถบรรทุก เดิมการจราจรเข้า-ออกค่อนข้างหนาแน่น จากการเดินรถช่องทางเดียว โดยในช่วงฤดูกาลผลไม้จะมีรถเข้าออกด่านประมาณ 500 คัน/วัน และเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานล่วงเวลาถึง 20.00-21.00 น. แต่ปัจจุบันจีนเปิดช่องทางเดินรถเพิ่ม (เข้า-ออก คนละช่องทาง)

ส่งผลให้การระบายรถขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันทางการจีนได้ยกเลิกมาตรการ Zero Covid โดยไม่ตรวจกรดนิวคลีอิกทั้งคนขับรถและสินค้าแล้ว

Advertisement

ส่วนด่านรถไฟโมฮาน สามารถนำเข้าผลไม้ด้วยตู้ Cold chain ได้ โดยมีเที่ยวรถไฟลาว-จีนขนส่งสินค้าเข้าจีน 7 ขบวน/วัน (Cold chain และ Non Cold chain) และลานตรวจจำเพาะสินค้า มีช่องตรวจสินค้าผลไม้ ธัญพืช และสัตว์น้ำแช่เย็น รวมทั้งสิ้น 26 ช่องตรวจ แบ่งเป็นช่องตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ 15 ช่องตรวจ ธัญพืช 7 ช่องตรวจ และสัตว์น้ำแช่เย็น 4 ช่องตรวจ

ปัจจุบันเปิดใช้งานเฉพาะลานตรวจสินค้าผลไม้ ขณะที่ลานตรวจสินค้าธัญพืชและสัตว์น้ำแช่เย็น หน่วยงาน GACC ของจีนได้เข้ามาตรวจรับการก่อสร้างแล้ว และคาดว่าจะประกาศให้ลานดังกล่าวสามารถนำเข้าสินค้าเฉพาะที่เกี่ยวข้องได้ในเร็ว ๆ นี้

ทางด้านการเดินทางโดยรถไฟลาว-จีน ปัจจุบัน ผู้โดยสารจากลาวจะต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว) ก่อนผ่านเขตกั้นชายแดนลาว-จีน ซึ่งมีระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่อผ่านด่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทางบกโมฮาน (จีน) อีกครั้ง

แล้วจึงเดินทางจากด่านไปสถานีรถไฟโม่ฮาน (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลามากในการเดินทาง ซึ่งหน่วยงานจีนมีแผนที่จะเปิดให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟลาว-จีนได้โดยตรง คาดว่าจะพร้อมเปีดให้บริการในช่วงเดือนเมษายน 2566 นี้

Advertisement

ส่งออกผลไม้ไปจีน