เปิดรายชื่อผลไม้ จีนไฟเขียวนำเข้า ปลดล็อก “ลำไย” จาก 6 ประเทศ

จีน ผลไม้ ตลาดผลไม้
(Photo by Nicolas ASFOURI / AFP)

เปิดลิสต์ผลไม้ จีนไฟเขียวนำเข้าฉบับใหม่ ปลดล็อก “ลำไย” จาก 6 ประเทศเข้าจีน ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เผยสวนทุเรียนเวียดนามขึ้นทะเบียนเพิ่มเป็น 246 สวนจากเดิม 83 สวน

วันที่ 12 เมษายน 2566 ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เปิดเผยบัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าและรายชื่อประเทศ/เขตที่ส่งออก ฉบับใหม่ ล่าสุดลงประกาศวันที่ 7 เมษายน 2566 แปลจากเว็บไซต์สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีรายชื่อ” ฉบับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 พบว่ามีทุเรียน (Durio zibethinus; Durian) สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ และการเพิ่มรายชื่อ แก้วมังกร (Hylocereus magalanthus ชื่อตามพิธีสาร) รวมแก้วมังกรสีเหลือง แก้วมังกรสีแดง (Hylocereus undatus; Dragon Fruit/Pitahaya/Pitaya) สำหรับประเทศเอกวาดอร์

               

พร้อมกันนี้ ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ได้ตรวจสอบรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุทุเรียนของเวียดนาม และฟิลิปปินส์ พบว่า สวนทุเรียนเวียดนามที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 246 สวน (เดิมมี 83 สวน) และโรงคัดบรรจุทุเรียนเวียดนามที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 97 โรง (เดิมมี 30 โรง) และสวนทุเรียนฟิลิปปินส์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 58 สวน และโรงคัดบรรจุทุเรียนฟิลิปปินส์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนมีจำนวน 5 โรง

ทั้งยังปรากฏว่ามีการเปิดนำเข้าลำไย จาก 6 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เมียนมา และอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว
https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-news-preview-451191791519

บัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้า
บัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าและรายชื่อประเทศ/เขตที่ส่งออก ฉบับใหม่ (7 เมษายน 2566)

บัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้า บัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้า บัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้า บัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้า