พาณิชย์เล็งเปิดสำนักงานทูตพาณิชย์แห่งใหม่ในคาซัคสถาน

กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

พาณิชย์เล็งเปิดสำนักงานทูตพาณิชย์แห่งใหม่ที่คาซัคสถาน หวังใช้เปิดประตูสินค้าไทย เจาะตลาด พร้อมเดินหน้าถก .. เพิ่มอัตรากำลังคนทำงาน รับมือสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะปรับย้ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศบางแห่ง เพื่อไปเปิดสำนักงานใหม่ในตลาดที่มีโอกาสเพิ่มยอดการค้าและการส่งออก อย่างเช่นประเทศคาซัคสถาน ที่เป็นตลาดที่ใหม่สำหรับไทย แต่พบว่ามีโอกาสทางการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันสูงมาก จึงต้องเข้าไปเปิดสำนักงาน เพื่อเข้าไปสำรวจตลาดว่าจะมีโอกาสตรงไหน และหาทางขยายความร่วมมือกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เพื่อผลักดันการส่งออกของไทยต่อไป

ตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการทำงาน ที่กระทรวงเลือกเปิดที่คาซัคสถาน เพราะมีสถานเอกอัครราชทูตของไทยตั้งอยู่ก่อนแล้ว ทำให้การไปตั้งสำนักงานทำได้ไม่ยาก โดยเมื่อตั้งแล้ว ก็จะให้ทูตพาณิชย์ดูแลประเทศรอบข้าง ที่มีนามสกุลสถานทั้งหมดเพราะตลาดเหล่านี้ ถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และที่ผ่านมา สินค้าไทยยังเข้าไปขายได้น้อย ที่ผ่านมาก็ผ่านรัสเซีย ผ่านอินเดียเข้าไปนายกีรติกล่าว

               

ทั้งนี้ การใช้วิธีปรับย้ายสำนักงาน แทนที่จะขอตั้งใหม่ เนื่องจากการตั้งสำนักงานใหม่ต้องใช้เวลา และต้องขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) เพราะต้องเพิ่มเรื่องกำลังคน แต่การใช้วิธียุบแล้วย้าย ไม่ได้ทำให้มีสำนักงานเพิ่ม มีเท่าเดิม คนเท่าเดิม แค่ไปเปิดที่ใหม่ที่มีโอกาส

นายกีรติกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องกำลังคนขาดแคลนด้วย ทั้งกำลังคนในส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศ โดยได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์จิรวัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เข้ามาช่วยดูแล เพราะมองว่าในอนาคตบริบทการค้าจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก แต่ด้วยงบประมาณและกำลังคนที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอ และรับมือกับสถานการณ์ได้ยาก ยกตัวอย่างในต่างจังหวัด ปริมาณงานมากกว่าคน บางจังหวัดแค่รับจดทะเบียนก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว หรือกรณีมีเหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปดูแลปากท้อง คนก็ไม่พอที่จะไปดู

สำหรับการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนแรกตรงไหนมีตำแหน่งว่าง ก็จะต้องบรรจุให้เต็ม เพื่อให้มีคนเข้ามาทำงาน และขั้นต่อไป จะหารือกับ .. โดยจะพาผู้แทน .. ลงพื้นที่ไปดูการทำงานจริง เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการทำงาน จะได้เห็นภาพชัด ว่าเป็นอย่างไร และจะทำเรื่องขอเพิ่มอัตรากำลังคน ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีกำลังคนทำงานประมาณ 5,000 คน เป็นส่วนภูมิภาค 2,000 คน

Advertisement