พาณิชย์นำทัพผู้ส่งออกข้าวไทยเยือนญี่ปุ่น หวังรักษาตลาดข้าวไทย

rice

กรมการค้าต่างประเทศนำคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2566 กระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวของญี่ปุ่น และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย ในฐานะผู้ส่งออกข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมจะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รวม 12 ราย เข้าร่วมคณะด้วย ซึ่งการจัดคณะผู้แทนเดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะนำคณะผู้แทนไปพบปะหารือและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้าว

โดยกรมจะนำคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าพบหารือกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries : MAFF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประมูลข้าว และกำหนดปริมาณและชนิดข้าวที่จะนำเข้าของญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าว นโยบาย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมการค้าข้าวระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย

               
รณรงค์ พูลพิพัฒน์
รณรงค์ พูลพิพัฒน์

ทั้งนี้ หน่วยงาน MAFF เป็นหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกรมและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยที่ผ่านมามีการจัดคณะผู้แทนเดินทางไปพบปะหารือกันเป็นประจำทุกปี แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน MAFF และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยผ่านระบบ Zoom Meeting และล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2566 กรมได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน MAFF ในโอกาสมาเยือนไทยด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดจะนำคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าพบกับบริษัท Overseas Merchandise Inspection Company (OMIC) เพื่อหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพข้าวไทยไปญี่ปุ่น โดยเฉพาะปัญหา-อุปสรรคของการตรวจสอบคุณภาพข้าวไทย รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยไปญี่ปุ่น และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย ด้วยบริษัท OMIC เป็นหน่วยงานผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ของญี่ปุ่นให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ยังจะนำสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไปพบปะหารือกับผู้นำเข้าข้าว ได้แก่ บริษัท Kitoku Shinryo Co., Ltd. และบริษัท ITOCHU Food Sales and Marketing Co., Ltd. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าว และข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางตลาดข้าวไทยต่อไป โดยผู้นำเข้าข้าวทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทนำเข้าข้าวรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่ซื้อข้าวในประเทศและยังนำเข้าข้าวจากต่างประเทศรวมทั้งจากไทยด้วย

Advertisement

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรที่สำคัญต่อการค้าข้าวของไทย โดยในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปญี่ปุ่น ประมาณ 290,000-310,000 ตัน/ปี ครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 46.74 โดยข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 96 เป็นข้าวขาว ที่เหลือเป็นข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิไทย และปลายข้าว ทั้งนี้ ในปี 2566 ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกข้าวไทยอันดับ 6 และเป็นตลาดส่งออกข้าวขาวของไทยอันดับ 3

ดังนั้น การที่กรมจะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยไปพบปะหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นข้างต้น จะช่วยรักษาตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยอีกทางด้วย