“ไชยา” รมช.เกษตร ลุยหนองบัวลำภูตามความคืบหน้าแหล่งน้ำลุ่มน้ำลำพะเนียง

“ไชยา” รมช.เกษตร ติดตามความคืบหน้า 36 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู พร้อมมอบสิ่งของเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยกว่า 500 ชุด

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตาม ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำพะเนียงบริเวณบ้านวังหมื่น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พร้อมนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า บริเวณลุ่มน้ำลำพะเนียง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,847 ตร.กม. โดยไหลผ่านพื้นที่ภายในจังหวัดหนองบัวลำภูลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมชลประทาน มีแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ในเขตลุ่มน้ำลำพะเนียง มีทั้งหมด 36 โครงการ ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ 6 โครงการ และอาคารชลประทาน 30 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน นอกจากนี้ได้มีการศึกษาแนวทางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำลำพะเนียงเพิ่มเติมในอนาคต อาทิ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ลำพะเนียง-วังปลาป้อม เพื่อการกักเก็บน้ำและชะลอความเร็วในการไหลของน้ำในช่วงต้นน้ำ เป็นต้น

               

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ได้เยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรแก่ประชาชน พร้อมทั้งเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะประชาชน” และมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วย พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าพันธุ์ไม้ เป็นต้น

และหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.นากอก ต.ศรีบุญเรือง ต.ทรายทอง และ ต.หนองบัวใต้ ณ วิทยาลัยอาชีพศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ก่อนเดินทางไปยัง บริษัท กอเงินออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแปรรูปสมุนไพร ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ต่อไป

“วันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องในพื้นที่จ.หนองบัวลำภู และได้นำหน่วยงานในสังกัดไม่ว่าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ มาตั้งคลินิคเกษตรเพื่อมอบองค์ความรู้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างครอบคลุมทุกมิติ และสร้างโอกาสในการพัฒนากระบวนการผลิต ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของรัฐบาล

นอกจากนี้จังหวัดหนองบัวลำภูจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กำลังจะจัดขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทองในการแสดงศักยภาพ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่กว้างมากขึ้นสำหรับพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างมาก จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาภายในจังหวัดอย่างเต็มกำลัง” นายไชยา กล่าว