อินโนบิก ขายหุ้น Adalvo เดินหน้ารุกตลาดยาเอเชีย-อาเซียนเต็มกำลัง

อินโนบิก – แอซทีค ลงนามสัญญาจำหน่ายหุ้น Adalvo พร้อมเดินหน้าขยายตลาดยาในประเทศไทย-อาเซียน

วันที่ 9 มกราคม 2567 บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และ แอซทีค ฟาร์มา พาร์ทเนอร์ (Aztiq Pharma Partner หรือ Aztiq) ลงนามสัญญาจำหน่ายหุ้น 100% ในบริษัท อดัลโว จำกัด (Adalvo Ltd. หรือ Adalvo) ให้กับบริษัทในกลุ่ม Aztiq

โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในทวีปยุโรป การทำธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2567

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา อินโนบิกได้ร่วมกับ Aztiq เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด (Alvogen Emerging Markets Holdings Limited หรือ AEMH)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก (41%) ของบริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Lotus Pharmaceutical Company Limited หรือ Lotus) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน และถือหุ้น 100% ของ Adalvo เพื่อเป็นเรือธงสำคัญในการดำเนินธุรกิจยาและขับเคลื่อนธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่ม ปตท.

โดย Lotus เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจยาสามัญชั้นนำแบบมีนวัตกรรม ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การคิดค้น พัฒนา (R&D) การผลิต (Manufacturing) และการจัดจำหน่าย (Commercialization)
ขณะที่ Adalvo มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจยาแบบ Business-to-Business (B2B) มุ่งเน้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Out Licensing) และจัดจำหน่าย (Commercialization) ผลิตภัณฑ์ยาในทวีปยุโรป

การจำหน่ายหุ้น Adalvo ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนการทำธุรกิจ โดยอินโนบิกยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ Adalvo เน้นการทำธุรกิจในทวีปยุโรปเป็นหลัก และยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับ Lotus จึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ Lotus และอินโนบิกแต่อย่างใด

“ปัจจุบันราคาหุ้น Lotus ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 เท่า นับตั้งแต่อินโนบิกได้เข้าลงทุน ประกอบกับรายได้ของ Lotus ที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มากกว่า 20% จากการขยายพอร์ตของตัวยาที่หลากหลายมากขึ้น

โดยเฉพาะยาที่มีมูลค่าตลาดสูงติดอันดับโลก อาทิ ยารักษาโรคมะเร็ง และเข้าตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมทั้ง ขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลก ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจยาระดับโลกหลายราย” ดร.บุรณิน กล่าว

ขณะที่ Adalvo เป็นบริษัทที่มีการเติบโตที่ดี มีมูลค่าของกิจการประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นโอกาสดีที่อินโนบิกจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้มาขยายการลงทุนและต่อยอดการเติบโต ตามยุทธศาสตร์ของบริษัทต่อไป


รวมถึงเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีโลก สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและภูมิภาค