ผู้ถือหุ้นกู้ไทยยูเนี่ยนมติเอกฉันท์มั่นใจสถานะการเงิน แม้ถอนลงทุนเรดล็อบสเตอร์

ธีรพงศ์ จันศิริ
ธีรพงศ์ จันศิริ

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติอย่างท่วมท้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 ชุด สะท้อนสถานะการเงินแข็งแกร่ง สภาพคล่องดี อันดับเครดิต A+

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วาระพิเศษ 5 ชุด มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เรื่องการขออนุมัติผ่อนผันหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของไทยยูเนี่ยนในปี 2566 ตามที่บริษัท เสนอขอให้ไม่นับรวมรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามหลักการทางบัญชี จากแผนถอนการลงทุนจากการลงทุนส่วนน้อยในธุรกิจเรด ล็อบสเตอร์

เนื่องจากเมื่อพิจารณาตัวเลขการหักรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามหลักการทางบัญชีแล้วไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ประกอบกับ ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตบริษัทในระดับ A+

“มติการประชุมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของไทยยูเนี่ยน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นกู้เป็นอย่างดี บริษัทพร้อมดูแลนักลงทุนทุกกลุ่ม ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสสร้างการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบและตั้งใจ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลและเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายธีรพงศ์กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด ของบริษัท ประกอบด้วย หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้รุ่น TU24OA”), หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้รุ่น TU264A”),

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (“หุ้นกู้รุ่น TU271A”), หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้รุ่น TU26NA”), หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้รุ่น TU29NA”)