ธรรมนัส รมว.เกษตรฯลงพื้นที่เชียงใหม่ เปิดงานปอยข้าวสาลีล้านนา 

ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ มาเหนือ เยือนเชียงใหม่ เปิดงานปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 4 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรให้สูงขึ้น พร้อมติดตามโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวังหิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง กรมการข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต รวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญพืชเมืองหนาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

โดยรัฐมนตรีว่าการเกษตร ได้มอบรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย แชะ แชร์ เช็คอิน ณ ทุ่งธัญพืชเมืองหนาว และกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวสาลีสายพันธุ์ไทย อีกด้วย 

“กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สูง ได้มีการหารือร่วมกับกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการขยายพันธุ์เมล็ดข้าว รวมถึงส่งเสริมการปลูกข้าวสาลีให้แก่เกษตรกรเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลผลิตต่อไร่และราคาผลตอบแทนที่ค่อยข้างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า ทดแทนการปลูกพืชอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนไม่คุ้มทุน” ร้อยเอกธรรมนัสกล่าว  

นอกจากนี้ กรมการข้าวได้เตรียมประกาศเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 10 สายพันธุ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในการทำเกษตรกรรมนั้นจำเป็นต้องดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ป่าไม้ ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว​ กล่าวว่า​ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “ปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 4” ครั้งนี้​ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์และสายพันธุ์ดีเด่นของธัญพืชเมืองหนาว รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญพืชเมืองหนาว และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการ​ โดยภายในงาน​จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย​ อาทิ​

📌กิจกรรมแชะ แชร์ เช็คอิน ณ ทุ่งข้าวสาลี บาร์เลย์ โอ๊ต
📌กิจกรรม​ ชิม ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชเมืองหนาว
📌กิจกรรม​ ชม ที่จะมีการประกวดและสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเมืองหนาว
📌กิจกรรม​ ช้อป ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี บาร์เรย์ โอ๊ต และตลาดนัดสีเขียว
นอกจากนั้นยังจัดให้มีการแสดงดนตรีโฟล์กซองจากศิลปินล้านนา​อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันนี้ ร้อยเอกธรรมนัส ได้เดินทางต่อไปยังโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวังหิน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงประตูระบาย พร้อมอาคารประกอบ และเรียงกล่องลวดตาข่ายภายในบรรจุหินใหญ่ เพื่อป้องกันการกัดเซาะด้านหน้าและด้านท้ายประตูระบายน้ำทั้งสองฝั่ง สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กักเก็บน้ำจากลำน้ำแม่กลาง เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในด้านการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 ครัวเรือน