สงกรานต์ไม่รู้ไปไหน กฟผ. ชวนเที่ยว “เขื่อนศรีนครินทร์”

สงกรานต์2567 ไม่รู้ไปไหน กฟผ. ชวนเที่ยว “เขื่อนศรีนครินทร์”

วันที่ 13 เมษายน 2567 หากวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ถ้ายังไม่รู้จะเที่ยวที่ไหน “ประชาชาติธุรกิจ” เชิญเที่ยวเมืองไทย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายลุย สายชิว มาเล่นน้ำคล้ายร้อนพร้อมสัมผัสชีวิตสไตล์นอวีเจียนกับบ้านครินทร์ (KARIN) และเรียนรู้เรื่องพลังงานไปด้วยกันได้ที่ “เขื่อนศรีนครินทร์” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นอกจากจะได้สัมผัสบรรยายกาศของธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำแล้ว เขื่อนศรีนครินทร์ยังมีโครงการใหญ่ที่จะติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ (floating solar) รวม 720 เมกะวัตต์ โดยจะแบ่งกำลังการผลิตเป็น 3 เฟสด้วยกัน ได้แก่ เฟสที่ 1 กำลังผลิต 140 เมกะวัตต์และคาดว่าเดินเครื่อง (COD) ได้ปี 2569 จากนั้นจะทยอยเพิ่มกำลังการผลิตในเฟสที่ 2 จำนวน 280 เมกะวัตต์และเฟสที่ 3 จำนวน 300 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศระหว่าง 2561-2580

เปิดประสบการณ์ พักบ้านค่าไฟ 0 บ้าน “บ้านครินทร์ (KARIN)”

ท่ามกลางธรรมชาติของภูเขาพร้อมวิวอ่างเก็บน้ำของ “บ้านครินทร์ (Karin)” ซึ่งเป็นบ้านพักสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิก ที่กว้างขวางพร้อมความโล่งโปร่งสบายด้วยการออกแบบโถงรับแขกเพดานสูงตามหลัก Eco Design เพื่อรับลมและแสงจากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ รองรับการเข้าพักสูงสุด 6 ท่าน

Advertisment

บ้านครินทร์ (KARIN) ถือเป็นต้นแบบนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน โดยออกแบบตามหลักเกณฑ์บ้านเบอร์ 5 จำลองรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานสะอาดในอนาคต 3 รูปแบบ ได้แก่ การจำลองโมเดลบ้านในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าหลัก แต่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากโซลาร์เซลล์

อีกทั้งยังจำลองโมเดลบ้านที่มีเป้าหมายให้บิลค่าไฟฟ้าเป็น 0 บาท ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตลอดทั้งวัน และมีการติดตั้งระบบรองรับเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (V2G) ได้อีกด้วย

รวมถึงจำลองโมเดลบ้านสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า และบริหารจัดการพลังงานเอง โดยติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเตรียมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเอง ในอนาคต

เรียนรู้เรื่องพลังงานที่ศูนย์การเรียนรู้ “ราชานุรักษ์”

เรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าไปกับ กฟผ. ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) ซึ่งสร้างด้วยแนวคิด “Teach Less – Learn More” โดยแต่ละพื้นที่จัดแสดงจะมีกิจกรรมที่ให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Advertisment

ประกอบด้วย Zone 1 สำรวจผืนป่าตะวันตกที่จะพามาสัมผัสกับระบบนิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติตลอดจนภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตกผ่านภาพถ่ายดาวเทียมขนาดยักษ์ ต่อมาคือ Zone 2 ขุมพลังที่ไม่มีวันหมด ตามหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิส ผ่านระบบ Manual Interactive

อีกทั้งยังมี Zone 3 แสงนำทางแห่งการอนุรักษ์ ที่จัดแสดงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และภูมิปัญญาของชาวไทย รวมถึง Zone 4 ภายใต้ชื่อพระปณิธาน และ Zone 5 อีกหนึ่งการอนุรักษ์ที่ตัวคุณ ก่อนสิ้นสุดการเดินทาง ณ ศูนย์ราชานุรักษ์

เดินป่าศึกษาศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง

มาร่วมศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณรอบเขื่อนศรีนครินทร์ ผ่าน 2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้แก่ เส้นแรกมีระยะทาง 1,900 เมตร เป็นเส้นทางเดินเขา ผ่านสถานีสื่อความหมายธรรมชาติ 6 จุด พร้อมจุดชมวิวสันเขื่อนและจุดชมวิวผาเอราวัณ

ส่วนอีกเส้นทางหนึ่ง เป็นสายทางระยะสั้น ไม่ไกลจากที่ทำการเขื่อน ระยะทางเดิน 330 เมตร เป็นเส้นทางเดินบนสะพานไม้ เพื่อศึกษาระบบนิเวศวิทยาพืชผิวดิน จนถึงพืชเรือนยอด