ค้าชายแดน 7 เดือนแรกโต 7%

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 7 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 800,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.14% เป็นการส่งออก 456,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.72% และมูลค่านำเข้า 343,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ขณะที่ยังเกินดุลการค้า 112,446 ล้านบาท ทั้งนี้แยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 647,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.69% และมูลค่าการค้าผ่านแดน 153,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.89% และหากคำนวณเป็นเงินเหรียญสหรัฐ พบการขยายตัวเพิ่มมากกว่า เพราะค่าเงินบาทแข็งขึ้นในช่วงต้นปี 2561

การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่า การค้ากับมาเลเซียยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 330,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.07% เป็นการส่งออก 173,364 ล้านบาท ลดลง 5.40% ลาวอันดับสองมูลค่า 124,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.96% เป็นการส่งออก 76,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.90% นำเข้า 48,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.10% เมียนมา มูลค่า 111,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.38% เป็นการส่งออก 63,665 ล้านบาท ลดลง 2.12% นำเข้ามูลค่า 48,195.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.15% และกัมพูชา มูลค่า 80,814.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.37% เป็นการส่งออก 66,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.58% นำเข้า 14,533 ล้านบาท ลดลง 8.46%

“ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการค้าชายแดนและผ่านแดนทำให้ชะลอตัวลง คือ สปป.ลาวประสบปัญหาน้ำท่วมจากกรณีเขื่อนแตก ส่งผลต่อการขนส่ง”

Previous articleLook Of The Week :โดดเด่น มีพลัง แฟชั่น ‘NICHA’ บนเวที Elle Fashion Week 2018
Next articleธปท.ชี้ครึ่งหลังแผ่วโต4.2% ส่งออกUSติดลบ-ท่องเที่ยวซมพิษเรือล่ม