“จุรินทร์” เล็งตั้ง กรอ.ชายแดนไทย-สปป.ลาว แก้ปัญหาการค้าระหว่างกัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ว่า ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว โดยเห็นด้วยกับข้อเสนอของภาคเอกชนที่จะให้มีการจัดตั้ง กรอ.ชายแดนไทย-สปป.ลาว เพื่อให้มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาการค้า การลงทุน การขนส่ง รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับเป็นเจ้าภาพที่จะนำเรื่องนี้ไปนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ระหว่างไทย–สปป.ลาวต่อไป ซึ่งจะรีบนัดประชุม JTC ภายในต้นเดือน ธ.ค.2562 นี้

ส่วนการอนุญาตให้ชาวลาวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยเดิมอนุญาตให้สามารถใช้ Boarding Pass เดินทางเข้ามาในไทยได้ 2 วัน 3 คืน และขอขยายขึ้นเป็น 7 วัน เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการไทย-สปป.ลาว ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อหารือเรื่องนี้


เช่นเดียวกับกรณีที่ภาคเอกชนขอให้มีความชัดเจนในการนำเงินบาทไปลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าเงิน 4.5 แสนถึง 2 ล้านบาท ต้องแจ้งต่อกรมศุลกากร แต่ขณะนี้เกิดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกันในแต่ละด่าน จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ทำหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงการคลังให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ในที่ประชุมเอกชนยังเสนอ ขอขยายเวลาเปิด-ปิดด่าน สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ที่ จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร เดิม 06.00-22.00 น. ขอขยายเวลาเป็น 05.00-24.00 น. ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี เดิม 06.00-20.00 น. ขอขยายเป็น 05.00-22.00 น. ด่านท่าลี่ จ.เลย เดิม 07.00-18.00 น. ขอขยายเป็น 07.00-20.00 น. ซึ่งเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมจึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ประสานไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้

ด้านการขออนุมัติเอกสารฟอร์ม D (เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อการส่งออก) เอกชนเสนอขอให้มีความสามารถในการรับรองเอกสารส่งออกด้วยตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนกำหนดให้ดำเนินการภายในมี.ค.2563 ซึ่งกรณีที่เอกชนขอให้มีการอนุมัติเอกสารฟอร์ม D ไทย-สปป.ลาว ทาง สปป.ลาวขอให้มีการอนุมัติที่จุดชายแดน โดยไม่ต้องส่งไปที่เวียงจันทน์ รัฐมนตรีจากประเทศลาวได้แจ้งในที่ประชุมอาเซียนว่า สปป.ลาวจะสามารถอนุมัติเอกสารฟอร์ม D ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ้นปีนี้ เพื่ออำนวยการส่งสินค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว

ขณะที่การขอให้บุคลากรของ สปป.ลาว สามารถเข้ามาฝึกงานในไทยได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ต้องทำ Work Permit จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการค้าชายแดน และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา ส่วนการขอให้มีการอนุมัติการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของจีนและเวียดนามเข้ามาในชายแดนไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติล่วงหน้า 7–15 วัน ได้ขอให้กรมการขนส่งจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ซึ่งในแง่เศรษฐกิจ ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และหากทำได้ก็จะเริ่มในปลายเดือน พ.ย.2562 และกรณีที่ขอให้มีการเพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าทางรถไฟ จากจังหวัดหนองคายไปเวียงจันทน์ ที่แต่เดิมไม่สามารถขนสินค้าได้ หากมีการพิจารณาให้สามารถทำได้ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่าง 2 ประเทศได้มากขึ้นถึง 67.5%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ