เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง จ่ายงวดแรก วันนี้ (1 ธ.ค.) สูงสุด 26,000 บาท

ภาพจาก pixabay

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เช็กด่วน 1 ธ.ค. นี้ รัฐบาลจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ รอบนี้สูงสุด 26,000 บาทต่อครัวเรือน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่ 2 วงเงินงบประมาณ 9,788 ล้านบาท โดยเกษตรกรมันสำปะหลังที่ลงทะเบียนไว้ในโครงการประกันรายได้มันฯ ทั้งสิ้น 5.24 แสนครัวเรือน ซึ่งเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยราคาประกันรายได้มันฯ เป้าหมายที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน หรือคิดเป็น 100,000 กิโลกรัม

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 1 ซึ่งเป็นงวดแรกของโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2

โดยพิจารณาชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ในราคากิโลกรัม ละ 0.26 บาท ซึ่งเป็นส่วนต่างจากราคาเป้าหมายที่กำหนดประกันรายได้ไว้ที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัมโดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ 2.24 บาท จึงมีส่วนต่าง 26 สตางค์

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างสำหรับประกันรายได้มันฯ รัฐบาลจะจ่ายให้ทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง

และการคำนวณผลผลิตที่จะได้รับการชดเชย ได้ใช้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61 ปี 2561/62 และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้เท่ากับ 3,419 กก.ต่อไร่ เมื่อคูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่การจ่ายประกันรายได้ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

อย่างไรก็ดี ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในขณะนี้ อยู่ที่ 2.24 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลประกันรายได้ไว้ที่ราคาเป้าหมาย 2.50 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ 0.26 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลการประกันรายได้ไว้ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน หรือ 100,000 กิโลกรัม

ดังนั้น เกษตรกรมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยว รอบระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน 1 ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้ คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกมันฯจะได้รับสิทธิ์ชดเชยส่วนต่างครั้งนี้สูงสุด 26,000 บาท

หากมีข้อสงสัยเกษตรกรสามารถประสานงานสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดหรือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ