กู้เงินออนไลน์ เตือนประชาชนเช็กก่อน หวั่นธุรกิจสินเชื่อมืดซ้ำเติมคนเดือดร้อน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒฯเตือนประชาชนที่ประสงค์จะกู้เงินออนไลน์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ย้ำ! หากต้องการทำธุรกรรมที่ละเอียดอ่อน ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ลึก โดยเฉพาะสถาบันการเงินจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำของกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายมิจฉาชีพหลอกลวง โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (เงินกู้) และมีการปลอมแปลงเว็บไซต์ของกรม ในส่วนให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล หรือ DBD Datawarehouse+ โดยโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้สมัครใช้บริการกู้เงินผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชั่น และการส่งต่อลิงก์ของเว็บไซต์ต่าง ๆ

ประกอบกับอ้างถึงความมีตัวตนในการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงให้หลงเชื่อ แต่ในที่สุดประชาชนกลับไม่ได้รับบริการกู้เงินจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว และยังต้องชำระเงินที่อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการไปก่อนจึงจะโอนเงินกู้กลับไปให้ได้หรือต้องรอรับรหัสในการขอกู้เงิน ซึ่งการกระทำนี้เข้าข่ายการหลอกลวงและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก

ที่ผ่านมากรม ได้เปิดให้บริการระบบให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล หรือ DBD Datawarehouse+ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุนและตรวจสอบสถานะความมีตัวตนของนิติบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่วนประกอบเพียงส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการมีอยู่ของนิติบุคคลว่ามีการจดทะเบียนกับกรม ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

หากภาคธุรกิจและประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ด้านการเงินหรือการขอสินเชื่อ จำเป็นต้องแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมก่อน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ประชาชนส่วนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนด้านการเงินและต้องการใช้เงินเร่งด่วน มิจฉาชีพจึงอาศัยช่องว่างจากความเดือดร้อนนี้เข้ามาซ้ำเติม ดังนั้น การจะขอสินเชื่อจากแหล่งใด ประชาชนต้องเพิ่มความรอบคอบยิ่งขึ้น

โดยนอกจากจะตรวจสอบการมีตัวตนของนิติบุคคลแล้ว ยังต้องตรวจสอบเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการด้านการเงินด้วย เช่น ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ

สามารถค้นหาได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจสอบได้ที่ www.bot.or.th, ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น

ทั้งนี้ กรม ฝากความห่วงใยไปยังผู้ที่จะใช้บริการเงินกู้ โดยเฉพาะผ่านทางออนไลน์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วอาจทำให้สูญเสียเวลา เงิน หรือทรัพย์สินที่หามาอย่างยากลำบาก

นอกจากนั้น ยังอาจถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไปใช้โจรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสร้างความเสียหายตามมา รวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายอาจมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง และอาจเสี่ยงจากการติดตามหนี้สินที่อยู่นอกกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น หากมีความรอบคอบตั้งแต่ต้นและไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่หลอกลวง จะเป็นการปิดประตูความเสี่ยงต่าง ๆ และปลอดภัยจากการสูญเสียที่อาจประเมินค่าไม่ได้