รถไฟจีน-ลาว: จุรินทร์ ลุยตรวจด่านหนองคาย เร่งแก้ปัญหาคอขวด

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ลุย ตรวจด่านหนองคาย พร้อมประชุม กรอ.พาณิชย์อีสาน ทำงานเชิงรุก “ยุทธศาสตร์ค้าชายแดน” รับมือรถไฟจีน-ลาว

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและตรวจเยี่ยม พื้นที่บริเวณด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ว่า ตนได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหอการค้าภาคอีสาน เข้าร่วมประชุมหารือ ในประชุม กรอ. พาณิชย์อีสาน เพื่อร่วมหาแนวทางร่วมกันในการใช้โอกาสรถไฟลาว-จีนในการส่งออกสินค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป

ปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนไทย-ลาว มีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.58% ไทยส่งออกไปลาว 112,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.13% ประเทศไทยได้ดุลการค้าประมาณ 31,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ไทยจะใช้โอกาสเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ส่งสินค้าต่าง ๆ ไปยังจีนได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเส้นทางรถไฟนี้อนุญาตให้ส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินแร่ ยางพาราและมันสำปะหลังไปยังจีนได้ ส่วนการส่วออกผลไม้ยังต้องเจรจากันต่อไป ซึ่งอยากเห็นผลไม้ไทยที่กำลังจะออกในฤดูกาลผลิตหน้าช่วง มี.ค.-พ.ค. สามารถส่งผ่านเส้นทางนี้ได้ ถ้าเจรจาแล้วประสบความสำเร็จ

ขณะนี้ ทางรถไฟจีน-ลาวมาถึงเวียงจันทน์ใต้ยังขาดอีกเกือบ 3 กิโลเมตร ที่จะมาจ่อที่ริมแม่น้ำฝั่งลาว ซึ่งจะมีการจัดตั้ง Dry Port ขึ้นมา เป็นท่าทำการบริหารจัดการทุกอย่างทั้งวิธีการศุลกากร การขนถ่ายตู้สินค้าต่าง ๆ เพื่อขึ้นรถไฟลาว-จีน คาดว่าเดือน ก.พ. นี้จะเสร็จ

ถ้าเสร็จไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการขนสินค้าจากฝั่งเราข้ามผ่านสะพานหนองคายและไปลงที่ฝั่งลาว ผ่านจุด Dry Port เปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าขึ้นรถไฟไปจีนได้ต่อไป ซึ่งต้องมีการเจรจาในกระบวนการต่าง ๆ กับรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีน เป็นหน้าของภาครัฐหารือกับเอกชนและจังหวัดเจรจากันต่อไปว่าทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยคล่องตัวที่สุด


ขณะนี้ ไทยมีพิธีสารหรือข้อตกลงที่ทำเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จีนจะเปิดด่านให้เรานำสินค้าโดยเฉพาะผลไม้เข้าไปยังจีนได้เป็น 10 ด่านด้วยกัน ผ่านด่านไทย 6 ด่าน ทะลุไปจีน 10 ด่าน โดยจะมีการเจรจากับทูตพาณิชย์ของเราที่จะมาร่วมประชุมที่นี่