จับตา! กบน. ถกราคาดีเซลพรุ่งนี้ หลัง ครม. ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิต

น้ำมันดีเซล

ลุ้น กบน. ถกราคาดีเซล หลัง ครม.ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิต 5 บาท/ลิตร อีก 2 เดือนแง้มหาก คงมติเดิม นำไปลดราคาขายปลีกดีเซลที่ 2 บาท/ลิตร จะไม่ทำให้ราคาขายปลีกขายหน้าปั๊มลดลง ล่าสุดกองทุนน้ำมัน ติดลบ 7.2 หมื่นล้านแล้ว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันและพิจารณาทิศทางการกำหนดราคาน้ำมันดีเซลในประเทศประจำสัปดาห์วันพรุ่งนี้ (18 พ.ค. 2565) จะประเมินข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านประกอบการพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้เหมาะสมกับสถานการณ์

รายงานข่าวแจ้งว่า กองทุนจะนำผลการติดตามและประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุด ฐานะกองทุน และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 5 บาท/ลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 2565 รวบรวมเสนอให้ที่ประชุม กบน.พิจารณา

“กบน.จะพิจารณาให้คงราคาดีเซลไว้ตามเดิม ณ ปัจจุบันไม่เกิน 32 บาท/ลิตร ต่อไปหรือไม่ หรืออาจทยอยปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 สตางค์ และ/หรือไม่เกิน 1 บาท/ลิตรตามแผนเดิม แต่ไม่เกินเพดาน 35 บาท/ลิตร หรือจะนำเงินส่วนลดภาษีเพิ่มเติมครั้งนี้ไปลดราคาขายปลีกดีเซลทันที แต่จะลดอย่างไร ต้องติดตามดูมติ กบน. ว่าจะใช้กลไกการลดลงของภาษีสรรพสามิตอย่างไร”

ทั้งนี้ หาก กบน.คงมติเดิม คือ นำไปลดราคาขายปลีกดีเซลที่ 2 บาท/ลิตร จะไม่ทำให้ราคาขายปลีกหน้าปั๊มลดลงแต่อย่างใด โดยมติ ครม.ครั้งก่อนอนุมัติให้ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง 2.79 บาท/ลิตร กบน.นำไปใช้อุดหนุนราคาดีเซลลงทันที 2 บาท/ลิตร ที่เหลืออีก 79 สตาค์/ลิตรนำส่งเข้ากองทุน ทำให้ปัจจุบันอัตราภาษีเรียกเก็บอยู่ที่ 3.2 บาท/ลิตร จากเดิม 5.99 บาท/ลิตร โดยกองทุนชดเชยราคาไว้ 9.92 บาท/ลิตร ทำให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร จากราคาจริงควรจะอยู่ที่ 41.94 บาท/ลิตร

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ณ วันที่ 17 พ.ค. 2565 ประมาณการฐานะกองทุนสุทธิติดลบ 72,062 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 37,854 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 34,208 ล้านบาท


รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ได้มีการแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในช่วงเวลา 16.30 น. ออกไปก่อน คาดว่าจะรอผ่านการประชุม กบน.ไปก่อน