ไทย-มาเลเซีย ไฟเขียวต่อเวลาแหล่งผลิตก๊าซ JDA อีก 10 ปี เสริมมั่นคงพลังงาน

ไทย-มาเลเซีย ไฟเขียวขยายสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) เพิ่มอีก 10 ปี แหล่งก๊าซธรรมชาติ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) ที่จะหมดสัญญาในปี 2571 เพิ่มความมั่นคงพลังงานระยะยาว ขณะที่แหล่งเอราวัณ ยังผลิตต่ำกว่าสัญญา กำลังผลิต 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เหตุเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทานรายใหม่ คาดสิ้นปีนี้ดันกำลังผลิตถึง 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับเป็นข่าวดีของประเทศ รัฐบาลไทยและมาเลเซีย ได้เห็นชอบและอนุมัติขยายสัญญาแบ่งปันผลผลิต(PSC) อีก 10 ปี ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) ที่จะหมดอายุในปี ค.ศ.2028 หรือ ปี พ.ศ.2571 ซึ่งจะทำให้ไทยและมาเลเซียผลิตก๊าซฯ ต่อเนื่องระยะยาว เพื่อความมั่นคงพลังงานประเทศ

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบร่วมกันในสัญญาก๊าซธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงให้จัดส่งก๊าซฯ ในแหล่ง JDA แปลง B-17 จำนวน 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเข้ามาที่ไทย จนถึงปี ค.ศ. 2025 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ไทย เนื่องจากแหล่งก๊าซเอราวัณยังผลิตได้น้อยเกือบ 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากสัญญา PSC กำหนดให้ผลิต 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้ผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ ทั้งนี้ คาดว่ากำลังการผลิตจะทยอยเพิ่มขึ้น จนถึงสิ้นปี 2565 ด้วยศักยภาพของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จึงจะต้องเร่งกำลังผลิต จากปริมาณกำลังผลิตแหล่งเอราวัณยังขาดราว 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

               

โดยปัจจุบันปริมาณก๊าซฯ ในตอนนี้ที่จะได้มาเพิ่มเติมจากแหล่งเอราวัณที่ขาดหายไป จะมาจากแหล่งบงกช โครงการ JDA จากมาเลเซีย 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ดังข้างต้น และแหล่งอาทิตย์ ตามสัญญา 220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนสัญญาเพิ่มเป็น 280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ด้วย

“ตอนนี้แหล่งเอราวัณเรายังขาดราว 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และสิ้นปี 2565 นี้ จะขาดน้อยลงเหลือที่ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน การที่ขยายเวลาโครงการ JDA ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทย เพราะเราจะได้วางกรอบการลงทุนเพื่อนำแก๊สเข้ามาเมืองไทยให้มากขึ้น ราว 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพราะทุกวันนี้ก๊าซฯ ในอ่าวไทยลงน้อยลงมากแล้ว แม้ว่าโครงการ JDA จะเป็นสัดส่วนที่ขายแก๊สให้กับทางมาเลเซีย แต่ที่เราจะเร่งทำเพิ่มเพื่อทดแทนแหล่งเอราวัณด้วย” นายมนตรีกล่าว