สพฐ.รับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 วันที่ 11-15 มี.ค.ไม่เกิน 40 คนต่อห้อง

นักเรียน

สพฐ.สั่งโรงเรียนในสังกัด ปรับจำนวนนักเรียนเหลือ 40 คนต่อห้อง จากเดิม 45 คนต่อห้อง ห้ามขยายที่นั่งเพิ่ม มั่นใจเด็กทุกคนมีที่เรียน 100% เตรียมสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 วันที่ 11-15 มี.ค.นี้

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหาร สพฐ.ดูแลการรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของการส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเป็นรอยต่อการรับเด็กเข้าเรียน 

อัมพร พะนิสา
นายอัมพร พะนิสา

โดยการรับเด็กก่อนประถมศึกษาได้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะเปิดโอกาสให้ไปสมัครในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนเอกชนก่อน หากไม่ประสงค์จะไปโรงเรียนทั้ง 2 สังกัด สพฐ.ก็พร้อมจะเปิดรับทุกคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งได้กำชับให้โรงเรียนทุกแห่งพร้อมรับเด็กทุกคนเข้าเรียน 100% เพราะฉะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวล หากเด็กรายใดยังไม่มีที่เรียนให้ประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือโรงเรียนใกล้บ้านได้ 

หนุนเด็ก ป.1 เรียนใกล้บ้าน ไม่สอบแข่งขัน

ขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็เช่นเดียวกัน สพฐ.ได้ประกาศเขตพื้นที่บริการเพื่อสนับสนุนให้เด็กเรียนใกล้บ้าน และไม่มีการเปิดสอบแข่งขัน ใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว มั่นใจว่ามีโรงเรียนรองรับเด็กทุกคนเพียงพอแน่นอน

สมัครสอบ 11-15 มี.ค.

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ส่วนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) นั้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดสอบสำหรับผู้เข้าเรียนชั้น ม.4 ไปแล้ว

Advertisment
  • เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้น ม.1 ในวันที่ 11-12 มีนาคม สอบ 15 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 16 มีนาคม มอบตัว 1 เมษายน
  • ส่วนการรับนักเรียน ม.4 ของโรงเรียนที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย สมัครสอบคัดเลือกทั้งนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม วันที่ 11-15 มีนาคม สอบ 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน 
  • การรับนักเรียน ม.4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) สมัคร 11-15 มีนาคม สอบ/คัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน 

รับนักเรียน 40 คนต่อห้อง

อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2566 จะมีการปรับลดจำนวนนักเรียนต่อห้องจากเดิม 45 คนต่อห้อง เหลือ 40 คนต่อห้อง และจะล็อกไม่ให้มีการขยายจำนวนนักเรียนเพิ่มอีก โดยที่ผ่านมา สพฐ.ให้โรงเรียนลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และจนมาถึงปี 2566 ให้เหลือ 40 คนต่อห้องเป็นปีแรก และจะคงไว้ที่ 40 คนต่อห้องไปทุกปี ไม่ให้มีการขยายที่นั่งเพิ่ม 

กรณีที่โรงเรียนต้องการรับเด็กเพิ่มต้องวางแผนการ และเสนอขอขยายชั้นเรียนล่วงหน้า ไม่ใช่เห็นว่าเด็กมีความต้องการเข้าเรียนมากแล้วจะมาขอขยายชั้นเรียนภายหลัง

“ในการรับเด็กปีนี้โรงเรียนสามารถประเมินสถานการณ์รับเด็กเพื่อจัดทำแผนการรับสำหรับการรับเด็กปีต่อไปได้ โดยสาเหตุที่ต้องลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง เพราะไม่ต้องการให้นักเรียนอยู่กันอย่างแออัด ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และมั่นใจว่า สพฐ.มีโรงเรียนเพียงพอ

ขอย้ำกับผู้ปกครองว่าเรียนที่ไหนไม่สำคัญ เชื่อว่าทุกโรงเรียนมีศักยภาพพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ยืนยันว่า สพฐ.พร้อมเปิดรับนักเรียนเข้าเรียน 100% หากผู้ปกครองรายใดมีปัญหาไม่มีที่เรียนให้ประสานมาที่ สพฐ.เพื่อจัดหาที่เรียนให้”

Advertisment