ที่ประชุมอธิการฯ ตั้ง “หมอบรรจง” แจง ก.พ.อ.ปรับเกณฑ์ขอ “ศ.-รศ.-ผศ.”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตรจารย์ (ศ.) พ.ศ.2560 และมีข้อกำหนดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้การขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น โดยกำหนดว่าผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยเเพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด พร้อมเเสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้น ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มาจากหลายสถานบัน

“เกณฑ์ที่ออกมาไม่เป็นธรรมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะไม่สามารถใช้ผลงานยื่นขอตำแหน่งย้อนหลังได้ อยากเสนอให้ ก.พ.อ.ชะลอการบังคับใช้เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออกไปก่อน 1 ปี และมอบหมายให้ ทปอ.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย และปรับปรุงเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2560 ให้เหมาะสม และเสนอ ก.พ.อ.ต่อไป” นายสุชัชวีร์ กล่าว

นายสุชัชวีร์กล่าวต่อว่า โดยวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งผู้แทน ทปอ.เป็นคณะทำงานในการชี้เเจงต่อ ก.พ.อ.ประกอบด้วย นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เป็นประธาน, นางปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว), นางวิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ