เว็บไซต์ระดับโลกเปิดผลสำรวจปีล่าสุด เผย 10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย!

วันที่ 16 ต.ค. เว็บไซต์ Topuniversities.com เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ของสิงคโปร์ครองอันดับ 1 ของเอเชีย ตามมาด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นอันดับ 2 ส่วนมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 3 ของเอเชีย อยู่ที่ฮ่องกง คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง

ในส่วนของประเทศไทย อันดับมหาวิทยาลัย ตามเว็บไซต์ Topuniversities.com ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 50 ของเอเชีย)
2. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 58 ของเอเชีย)
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 97 ของเอเชีย)
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 112 ของเอเชีย)
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 149 ของเอเชีย)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 171 ของเอเชีย)
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับที่ 178 ของเอเชีย)
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 188 ของเอเชีย)
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อันดับที่ 261-270 ของเอเชีย)
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 301-350 ของเอเชีย)


ที่มา. ข่าวสดออนไลน์