จับตา “หุ้นกู้เสี่ยงสูง” ครบดีลปี’66 มูลค่ากว่า 5.6 หมื่นล้านบาท

หุ้นร่วง

ก.ล.ต.เผยมูลค่าหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2565-2566 จำนวน 1.08 ล้านล้านบาท เป็นระดับลงทุน 93% จับตา “หุ้นกู้เสี่ยงสูง” ครบดีลปี’66 มูลค่ากว่า 56,260 ล้านบาท

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) พบว่า 8 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค.-ส.ค.) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 754,198 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) จำนวน 690,534 ล้านบาท และหุ้นกู้เสี่ยงสูง (High Yield Bond) จำนวน 63,663 ล้านบาท นอกจากนี้ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว จำนวน 15 บริษัท มูลค่า 156,213.87 ล้านบาท

โดยสัดส่วนหุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) ยังคงอยู่ในระดับสูง ไล่เรียงตั้งแต่ปี 2556-2565 เป็นต้นมา

 • ปี 2556 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 94%
 • ปี 2557 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 88%
 • ปี 2558 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 90%
 • ปี 2559 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 83%
 • ปี 2560 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 83%
 • ปี 2561 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 90%
 • ปี 2562 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 88%
 • ปี 2563 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 92%
 • ปี 2564 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 92%
 • ส.ค. 65 หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) 92%

ทั้งนี้การระดมทุนผ่านตราสารหนี้มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากมีแนวโน้มที่ภาคเอกชนออกตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน และการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 457,329.98 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 29 บริษัท

Advertisment

ขณะที่ในปี 2565-2566 มีมูลค่าหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 1.08 ล้านล้านบาท เป็นระดับลงทุน (Investment Grade) จำนวน 0.98 ล้านล้านบาท สัดส่วน 93% และหุ้นกู้เสี่ยงสูง (High Yield Bond) อีกจำนวน 0.068 ล้านล้านบาท หรือมีสัดส่วนอีก 7% มีรายละเอียดดังนี้

 • ไตรมาส 3/65 หุ้นกู้ระดับลงทุน 104,481 ล้านบาท และหุ้นกู้เสี่ยงสูง 4,043 ล้านบาท
 • ไตรมาส 4/65 หุ้นกู้ระดับลงทุน 281,529 ล้านบาท และหุ้นกู้เสี่ยงสูง 8,467 ล้านบาท
 • ไตรมาส 1/66 หุ้นกู้ระดับลงทุน 174,981 ล้านบาท และหุ้นกู้เสี่ยงสูง 15,484 ล้านบาท
 • ไตรมาส 2/66 หุ้นกู้ระดับลงทุน 151,218 ล้านบาท และหุ้นกู้เสี่ยงสูง 15,666 ล้านบาท
 • ไตรมาส 3/66 หุ้นกู้ระดับลงทุน 142,228 ล้านบาท และหุ้นกู้เสี่ยงสูง 13,369 ล้านบาท
 • ไตรมาส 4/66 หุ้นกู้ระดับลงทุน 126,323 ล้านบาท และหุ้นกู้เสี่ยงสูง 11,741 ล้านบาท