กรมศุลกากร จัดพิธีเททองหล่อพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

กรมศุลกากรจัดพิธีเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

               

สำหรับพิธีเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีดำริให้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

  

เนื่องจาก กรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถือกำเนิดในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรขาเข้า-ขาออก เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 149 ปี

กรมศุลกากร จึงได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง (1.99 เมตร) พระอิริยาบถประทับพระราชอาสน์ พระหัตถ์ทั้งสองวางบนเพลา ทรงพระแสงกระบี่ ฉลองพระองค์จอมทัพ ทรงพระภูษาโจง ประดิษฐานบนแท่นฐานภายในกรมศุลกากร ประดิษฐานหน้าอาคาร 1 กรมศุลกากร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกรมศุลกากรและปวงชนชาวไทย